Hög tid att ta ansvar för skolan

I debattartikeln blandar skribenterna korten friskt för att anpassa sin berättelse till den skolpolitik de nu driver tillsammans med Moderaterna i Linköping, samtidigt som de visar på en okunnighet vad gäller finansieringen av skolan, skriver Åsa Wennergren (L).

Regeringens satsningar på skolområdet är till för att förbättra och utveckla skolan på kommunal nivå, inte fylla hålen för när partier likt Socialdemokraterna och Moderaterna i Linköping genomför besparingar på skolan, skriver debattören.

Regeringens satsningar på skolområdet är till för att förbättra och utveckla skolan på kommunal nivå, inte fylla hålen för när partier likt Socialdemokraterna och Moderaterna i Linköping genomför besparingar på skolan, skriver debattören.

Foto: Alexander Olivera/TT

Debatt2023-12-12 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Eleverna måste få förutsättningar att nå sina mål” (7/12):

Skolan är ett kommunalt ansvar sedan ni Socialdemokrater kommunaliserade den på 90-talet. Sedan dess har vi Liberaler kämpat för att återförstatliga skolan något som ni motarbetat. Regeringen med Liberalerna i spetsen har med ett tillskott på cirka 1,2 miljarder kronor till skolan i budgetpropositionen för 2024, genomfört det största tillskottet till skolan på 20 år. Er senaste satsning på ”akutskolor” genomförs nu med hjälp av det tillskottet. Regeringens satsningar på skolområdet är till för att förbättra och utveckla skolan på kommunal nivå, inte fylla hålen för när partier likt Socialdemokraterna och Moderaterna i Linköping genomför besparingar på skolan. Om ni nu tycker att staten ska ta mer ansvar kan ni börja med att göra som oss Liberaler och driva frågan om att förstatliga skolan, det hade varit det mest hedersamma och korrekta agerandet av er. 

Ni presenterar en lista på punkter som ni Socialdemokrater säger er arbeta med. För oss som har sett konsekvenserna av era besparingar och nedläggningar blir det mer av en önskelista till ert skolkommunalråd Elias Aguirre. Ni borde prata med honom era önskemål då det är han som fattat alla beslut om besparingar och nedläggningar av skolor och förskolor. Ett exempel från er lista är att ni skall stötta lärare vilket är önskvärt. Det är för övrigt ett arbete som vi Liberaler initierade redan under förra mandatperioden i form av heltidsmentorer. Det ni skriver nu om att krympa förvaltningens administration har man däremot inte sett röken av i form av minskade OH-kostnader. Administrationen försvinner nämligen inte av sig själv bara för att man drar ner på förvaltningen. 

I vår tilläggsbudget har vi tillfört pengar till skolan för att bland annat kompensera för kostnadsökningar. Vad har ni er tilläggsbudget? 0 kronor till skolan. Om ni menar allvar med att förebygga att färre unga dras in i kriminalitet finns det ingen genväg. Om ni menar allvar med att er främsta uppgift är att leverera välfärd till Linköpingsborna finns det ingen genväg. Om ni menar allvar med att fler elever skall få arbete och nå egenförsörjning finns heller ingen genväg. Det kräver satsningar både skolan och social- och omsorg.  

Skribenterna har rätt i en sak och det är att jag upplever ett problem och det är att skolan i Linköping ligger allra längst ner på Socialdemokraterna och Moderaternas lista över prioriteringar. Det räcker med att titta på era antagna budgetar sedan ni tog över styret för att få det bekräftat. Gång på gång har ni negligerat de behov som lärare, fackförbund, övrig personal och föräldrar påpekat. Under de år jag varit verksam som lärare, rektor, och skolpolitiker i Linköping har jag inte upplevt något liknade som de neddragningar ni nu gör på skolan. Nu är det hög tid för er att faktiskt ta ansvar för elever och personal i skolan på riktigt och inte bara skylla på andra.

I minoritet går vi i bräschen för att stoppa era neddragningar på skolan. 

Åter igen. Framtiden början i skolan. Det är ett budskap som borde vara lätt för er som lärare och politiker att förstå. Det betyder i klarspråk att om man satsar på skolan så är chansen betydligt större att fler elever får arbete och når egenförsörjning.