Eleverna måste få förutsättningar att nå sina mål

Att fler elever får arbete och försörjning borde var angeläget även för liberalerna. Dessvärre visar sig sänkt skatt för höginkomsttagare var ännu viktigare, skriver debattörerna.

Nästan alla unga får jobb och utkomst redan i dag. Det finns dock ett nålsöga som måste uppmärksammas mer: eleven måste nå godkända betyg i gymnasiet för att lyckas, skriver debattörerna.

Nästan alla unga får jobb och utkomst redan i dag. Det finns dock ett nålsöga som måste uppmärksammas mer: eleven måste nå godkända betyg i gymnasiet för att lyckas, skriver debattörerna.

Foto: Roald, Berit

Debatt2023-12-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Sluta spara på förskola och skola" (15/11):

Liberalerna är skolpartiet framför alla andra och socialdemokraterna missköter skolan. Det budskapet återkommer Åsa Wennergren (L) ständigt till, nu senast i Corren.

Budskapet har dock svårt att slå rot.

Anledningen till att landets skolpolitiker sparar är att liberalerna i regeringen tvingar dem till det. Liberaler, moderater och sverigedemokrater satsar i stället miljarder på sänkt skatt för höginkomsttagare.

Skulle liberalerna däremot rösta på socialdemokraternas förslag i riksdagen får skolorna 2,7 miljarder extra nästa år. Det är ett stort belopp som gör skillnad. Det förstår var och en. Mest pengarna skulle gå till skolor som har de tuffaste förutsättningarna och skolor som kan göra mest för att bryta nyrekryteringen till gängen. 

Åsa Wennergren gör således en missbedömning. Få människor tror att skolans ekonomi är en isolerad ö. En undersökning från Sveriges elevkårer visar att bara en knapp tredjedel av eleverna känner framtidstro. En av politikens främsta uppgifter måste vara att skapa möjligheter och stärka tilltron till framtiden. I dag är det mer angeläget än någonsin. 

Här kommer några punkter som vi socialdemokrater arbetar med:

* Det finns jobb! Framtiden är inte nattsvart. Nästan alla unga får jobb och utkomst redan i dag. Det finns dock ett nålsöga som måste uppmärksammas mer: eleven måste nå godkända betyg i gymnasiet för att lyckas. Många utbildningar till praktiska yrken leder snabbt till jobb. Vi förstärker nu informationen om var framtidens jobb finns till elever i grund- och gymnasieskolor. 

* Ge starkt stöd. Elever måste kunna lita på att ett uthålligt professionellt stöd ges. Här brister det dessvärre i dag. Vi socialdemokrater har det bestämda målet att elever ska erbjudas specialpedagogiskt stöd. I nästa budget krymper vi därför utbildningsförvaltningens administration till förmån för detsamma. En sådan satsning avlastar också lärarna.

* Låt lärare vara lärare. Lärare vill erbjuda välplanerade och spännande lektioner. Oftast lyckas man. I syfte att öka andelen elever med fullständiga betyg måste det administrativa arbetet begränsas. I dag hänvisas lärare till exempel till dataprogram som inte är färdigutvecklade. Kommunens majoritet – S och M – går i bräschen för att minska lärarnas administrativa börda.

* Släpp rektorerna loss! Rektorerna är skolornas pedagogiska ledare. De ska därför ha större frihet att utforma sin organisation. Friheten är naturligtvis kopplad till krav på att skydda lärandeuppdraget. I fokus står varje elevs chans att lyckas! 

Socialdemokraternas skolpolitik handlar om att skolan ska utmana varje elev och ge dem förutsättningar att nå sina mål. Med punkterna ovan bör våra skolor bättre kunna möta elevers och lärares behov. Och med mer pengar skulle det gå snabbare. 

Att fler elever får arbete och försörjning borde var angeläget även för liberalerna. Dessvärre visar sig sänkt skatt för höginkomsttagare var ännu viktigare. Det borde upplevas som ett problem för Åsa Wennergren.