Kunskap inom området ska vara en självklarhet

Vi vill göra Linköping ännu mer attraktivt och framgångsrikt, men för att förbättra en verksamhet måste du kunna din verksamhet, skriver Cecilia Helber, Linköpingslistan.

Linköpingslistans grundläggande inställning är, precis som många insändare efterlyst, att rekrytera individer vars yrkesmässiga kompetens gör dem särskilt lämpliga att företräda partiet i sakfrågor inom deras intresse- eller expertisområde, skriver Cecilia Helber, Linköpingslistan.

Linköpingslistans grundläggande inställning är, precis som många insändare efterlyst, att rekrytera individer vars yrkesmässiga kompetens gör dem särskilt lämpliga att företräda partiet i sakfrågor inom deras intresse- eller expertisområde, skriver Cecilia Helber, Linköpingslistan.

Foto: Victor Bomgren/Dennis Petersson

Debatt2024-03-30 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Rätt person i politiska nämnder och styrelser?" (19/3):

Vi i Linköpingslistan tror inte att någon demokratisk medborgare ifrågasätter vårt politiska system. Den representativa demokratin har lagt grunden till ett starkt Sverige och det ska vi fortsätta att slå vakt om. Men demokratin är inte statisk utan under ständig utveckling och vi måste hela tiden hitta nya vägar för att återspegla medborgarnas önskemål på bästa sätt. Det går att göra!

Linköpingslistans grundläggande inställning är, precis som många insändare efterlyst, att rekrytera individer vars yrkesmässiga kompetens gör dem särskilt lämpliga att företräda partiet i sakfrågor inom deras intresse- eller expertisområde. Vi utmärker oss genom att bredda rekryteringsbasen för lokala politiska uppdrag. Politik är en förtroendebransch och vår övertygelse är att förtroende förvaltas bäst med kunskap och kompetens. Vi vill göra Linköping ännu mer attraktivt och framgångsrikt, men för att förbättra en verksamhet måste du kunna din verksamhet.

Här är några exempel på fördelarna med vårt sätt att tillsätta förtroendevalda:

* Bättre beslut: personer med kunskap och erfarenhet inom sina områden kan ta bättre och mer välgrundade beslut inom nämnden. De har öronen mot golvet och vet vilka som berörs och vad effekterna blir på ett helt annat sätt än de som saknar erfarenhet från verksamheten.

* Förtroende: berörda grupper kan känna större förtroende för besluten som fattas när ledamöterna själva har erfarenhet från verksamheten, vilket kan stärka legitimiteten för nämndens arbete.

* Mindre risk för tjänstemannastyre: politiken ska ansvara för vilka beslut som fattas, men om man inte känner till verksamheten från grunden, hur ska politiker kunna ha andra synpunkter än en stark förvaltning?

Givetvis ska man kunna vara politiskt förtroendevald utan specialkompetens (likväl som man ska kunna vara förtroendevald utan politisk erfarenhet), men att det underlättar arbetet i nämnderna är våra förtroendevalda rörande överens om. Lika givet att man måste vara noggrann med att inte riskera delikatessjäv eller sitta på dubbla stolar. Det är en fin balansgång, men våra förtroendevalda behöver inte fabricera eller överdriva sina CV:n, vilket enligt den senaste tidens rapportering tydligen inte är helt ovanligt bland politiker. Kunskap och kompetens är självklart i alla andra delar av arbetslivet. Vi menar att det gott kunde vara lika självklart i politiken.