Kritiken mot friskolor rimmar inte med verkligheten

400 000 barn och elever går i fristående förskolor och skolor, det är ett resultat av att människor gjort ett aktivt val utifrån vad de anser passa deras barn bäst, skriver debattören.
400 000 barn och elever går i fristående förskolor och skolor, det är ett resultat av att människor gjort ett aktivt val utifrån vad de anser passa deras barn bäst, skriver debattören.

Om ägare skulle jaga stora vinster på elevernas bekostnad hade detta sannolikt lett till att allt färre valde friskolor. I stället är det precis tvärtom, skriver debattören.

Debatt 31 mars 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Sämre lärartäthet trots stora vinster i friskolan" (25/3):

I en debattreplik kommer skolmedarbetarna Lisbeth Henricsson, Gunilla Nylund och Kerstin Levin (med fler) återigen med påståenden om friskolor som inte stämmer. Som att de stora friskoleföretagen gör miljardvinster och att pengarna skickas till skatteparadis. Det är helt enkelt inte sant och dessutom väldigt enkelt att kolla upp. En faktakoll som skolan ska lära eleverna. 

Vidare skriver debattörerna att 80–90 procent av friskoleeleverna går i de ”större bolagen”. Det stämmer inte heller, och här börjar man undra om syftet med texten faktiskt är att vilseleda läsarna.

De lyfter även fram den granskning som Skolinspektionen nyligen genomförde, där de fann brister i antagningen av elever på 24 av 30 friskolor. Skolinspektionen var dock tydlig med att de inte fann något som tydde på att de granskade skolorna valde elever. Bristerna var av mer formell karaktär, till exempel att det saknades viss information om urval på skolans hemsida. Brister ska givetvis alltid åtgärdas och i det här fallet var det relativt snabbt och lätt gjort.

Att 8 av 10 skulle vara emot vinster i skolan finns det undersökningar som visar, där har debattörerna rätt. Men när undersökningar inkluderar frågor där de som svarar ska välja mellan vinstförbud och fortsatt valfrihet blir bilden en helt annan. Rätten att välja skola har nämligen ett stort stöd bland svenska folket.

Därtill finns det undersökningar (Demoskop 2020) som visar att gemene man kraftigt överskattar hur stora vinsterna i friskolor är, och att de allra flesta tycker att dagens vinstnivåer är rimliga.

Den svepande kritiken mot friskolor som debattörerna kommer med rimmar inte särskilt väl med verkligheten. Om ägare skulle jaga stora vinster på elevernas bekostnad hade detta sannolikt lett till att allt färre valde friskolor. I stället är det precis tvärtom. Friskolor är populära och både elever, föräldrar och medarbetare är mer nöjda. 400 000 barn och elever går i fristående förskolor och skolor, det är ett resultat av att människor gjort ett aktivt val utifrån vad de anser passa deras barn bäst. 

Om den bild som debattörerna målar upp av fristående verksamheter ens vore nära sanningen hade det naturligtvis sett helt annorlunda ut. Landets föräldrar är kloka och valet av skola för sina barn görs knappast lättvindigt.

Debattörerna skriver att jag borde ha viss respekt för deras kunskaper och erfarenheter av skolans värld. Att bemöta direkta felaktigheter handlar dock inte om bristande respekt utan om att stå upp för landets friskolor och de val som hundratusentals människor gjort.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa