Kinda behöver ett nytt politiskt styre

Debatt 29 mars 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vi går en intressant demokratisk ordning tillmötes" (14/3):

Frågan om att ingå i kommunalförbundet RTÖG var för Kindas del uppe på tapeten redan 2019. Redan då var Landsbygdspartiet oberoende (LPo) skeptiska till ett samgående med RTÖG. Det finns fördelar och nackdelar, men vår analys visar att nackdelarna vida överstiger fördelarna.

LPo har lagt mycket tid på att sätta sig in i frågan och vår ställningspunkt att säga nej till RTÖG baserar sig på ett flertal saker:

* Vi tror inte att en centralisering av räddningstjänsten lik den som M, C och L förespråkar är till gagn för kommunen som helhet.

* Vi har i dag avtal med ett antal kommuner avseende stöd vid större insatser och det finns inte anledning att släppa kontroll i vår räddningstjänst till ett kommunalförbund.

* Att ha en bakre ledning i räddningstjänsten som utgår från Linköping eller Norrköping kommer att leda till förlängda insatser.

* Det finns inget som talar för att samgående med RTÖG skulle gagna Kindas landsbygd, snarare tvärtom. Vi är övertygade om att en fortsatt uppbyggnad av vår deltidsmannabrandkår, en stark lokal chefsnärvaro och bra samarbeten med angränsande kommuner är rätt väg att gå för Kinda.

* Västervik, Vimmerby och Hultsfreds kommuner gjorde ingående analyser av att köpa bakre systemledning (som lagen om skydd mot olyckor kräver) och valde bort såväl Kalmars räddningscentral som RTÖG. I stället valde man ett samarbete med Jönköpings räddningscentral. Man tittade på vad man fick tillbaka för de kostnader man lade ut, man tittade på arbetssätt och man tittade på arbetsmiljö och säkerhet. Jönköping jobbar för 3:e part med att hjälpa nödställda även vid mindre incidenter, medan RTÖG jobbar mot att kommunerna ska klara sig själva i större utsträckning och undvika att ta in ledningsresurser för att hålla ner kostnader.

I Kinda har ni moderater utan ingående analyser och underlag ensidigt inriktat er på ett ingående i RTÖG, vi ser detta som direkt ansvarslöst! Vidare så har ni ensidigt motarbetat att återöppna Stångågårdens tillagningskök som togs på liknande grund (utan ingående analyser). Så jobbade man kanske förr och det är väl ett tydligt tecken på att många moderater i Kinda sedan länge passerat bäst före datum som politiker.

Kinda kommun behöver ett nytt politiskt styre, utan moderater, centerpartister och liberaler som tar ett helhetsansvar för att hela Kinda ska leva.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa