Vi går en intressant demokratisk ordning tillmötes

Man bör ha vilja och förmåga att ta till sig information innan och när ärenden beslutas, skriver debattörerna.
Man bör ha vilja och förmåga att ta till sig information innan och när ärenden beslutas, skriver debattörerna.

Läste med intresse en debattartikel från oppositionen i Kinda. S, V, Mp och LPo där man tar i från knäna och upp att belysa odemokratiska möten där de själva har representation.

Debatt 14 mars 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Snabba beslut utan förankring i Kinda" (8/3):

Borde då inte era representanter fört fram denna odemokratiska ordning under dessa möten? 

Intressant avslutning på debattartikeln som avslutas med: Kanske borde man lyssna på sakkunskapen och väga in deras analyser i stället för att hålla dem utanför? 

Efter det senaste samhällsbyggnadsmötet som Conny Forsberg (S), oppositionsråd, Erik Andersson (V), Pierre Ländell (LPo), Claes Brandén (Mp) tar upp, hade de flesta av efterfrågade frågor besvarats. En oberoende källa var inbjuden till nämndmötet att förklara hur närliggande kommuner organiserat sina räddningstjänstfrågor. Frågestund följde och inga frågor presenterades dock från oppositionen.


Bordet studerades noga av oppositionens medlemmar, men inte ett spår av frågor. Dock förklarade LPo i Kindas representant att de var mot medlemskap i RTÖG. På frågan hur LPo i Kinda tänkte finansiera den ökade kostnaden per år på cirka 2–4 mkr/år, och vilka verksamheter de planerat att dra ner på inom vård-, skola och omsorg, önskade LPo:s representant ta hem frågan till partiet då han inte läst handlingarna inför mötet (!?). LPo:s ledamot var däremot helt säker på att LPo i Kinda var mot medlemskap i RTÖG, trots han inte läst handlingarna i ärendet. Hur det stämmer överens med oppositionens syn på demokrati är utmanande tycker vi. 

Det intressanta är att oppositionen kräver mer information i ärendet och återremitterar det på grund av avsaknad av uppgifter, men bemödar sig inte att läsa leveransen av svaret på det de krävt. Och när sakkunskap finns, så ställs inga frågor som ställer till det på det redan tagna beslutet. 

Jag håller till 100 procent med om: Kanske borde man lyssna på sakkunskapen och väga in deras analyser i stället för att hålla dem utanför?
Vad gäller sakkunskapen så säger Thomas Blixt, räddningschef i Kinda i Corren den 10/2 2022 att: ”Enligt Thomas Blixt skulle den största skillnaden med ett medlemskap bli att inga heltidsbrandmän skulle vara anställda på stationen i Kisa. I stället skulle de erbjudas andra tjänster inom förbundet. Var de skulle få sin placering är i nuläget oklart. En annan ändring är att lokala avtal med deltidsbrandmännen skulle sägas upp. I stället skulle samma avtal tecknas som RTÖG har med andra deltidsbrandmän”.

Status quo alltså enligt Kindas räddningschef. 

Sedan bör man ha vilja och förmåga att ta till sig information innan och när ärenden beslutas vill jag tillägga. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett utmärkt arbete med hanteringen av detta ärende. Stort tack för detta.  

Vad gäller köket i Horn samt campingen så togs besluten när större delen av oppositionen satt vid rodret, och Conny (S) själv som kommunstyrelsens ordförande. Var det lika odemokratiskt beslut då som ni anser det vara nu?

Vi går en intressant demokratisk ordning tillmötes.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa