Känslor skymmer sikten för relevanta frågor

Barns brottslighet kan redan i dag leda till att hela familjen tvingas flytta. Det utredningen nu tittar på är att utöka det ansvaret för brott som begås längre från bostaden men fortfarande orsakar otrygghet för grannskapet, skriver debattören.

Det tilläggsdirektiv som nuvarande regering nu lämnat anger i stället att barns brottslighet ska inkluderas, med hänsyn till vilka åtgärder föräldern vidtagit för att förhindra brottsligheten, skriver debattören.

Det tilläggsdirektiv som nuvarande regering nu lämnat anger i stället att barns brottslighet ska inkluderas, med hänsyn till vilka åtgärder föräldern vidtagit för att förhindra brottsligheten, skriver debattören.

Foto: Anders Wiklund/TT

Debatt2023-03-17 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på Veronica Palms krönika "Att vräka en barnfamilj skyddar inga barn" (11/3):

Skymmer osakligheter och uppenbara missförstånd en saklig debatt om viktiga frågor? Ja, tyvärr är det så. Vissa frågor har en tendens att väcka mycket känslor och en sådan är bostadspolitik. Problemet med känslor är att de ofta skymmer sikten för de relevanta frågorna, för relevanta frågor finns. 

I Corren kritiserar Veronica Palm regeringen för att: 

”Familjer där något av barnen begår brott ska kunna vräkas från sin bostad. Det berättade i förra veckan de tre regeringspartierna och Sverigedemokraternas Rickard Jomshof att de vill åstadkomma.”

Sedan följer en argumentation som tydligt visar att Palm inte känner till bakgrunden och verkligheten. Vad är det då som skett? Jo, regeringen har lämnat ett tilläggsdirektiv till "Utredningen om tryggare bostadsområden". En utredning som sjösattes av den tidigare S-regeringen. En del i det ursprungliga direktivet var att utöka möjligheterna att säga upp bostadskontrakt till situationer där hyresgästen, eller andra som bor i bostaden, begår brott i sitt bostadsområde. I det direktivet undantas dock barns brottslighet. Det tilläggsdirektiv som nuvarande regering nu lämnat anger i stället att barns brottslighet ska inkluderas, med hänsyn till vilka åtgärder föräldern vidtagit för att förhindra brottsligheten. 

Palm har rätt i att det redan i dag går att säga upp ett kontrakt om lägenheten används i brottslig verksamhet. Kraven på brottslighetens omfattning är dock höga och om det bor en familj i bostaden väger det oftast över. Även brott som begås mot grannar kan i dag vara grund för uppsägning. I bägge dessa fall gäller det även om det är barn som bedriver den brottsliga verksamheten eller begår brott mot grannarna. Barns brottslighet kan alltså redan i dag leda till att hela familjen tvingas flytta. Det utredningen nu tittar på är att utöka det ansvaret för brott som begås längre från bostaden men fortfarande orsakar störning och otrygghet för grannskapet. 

Palm har också fel gällande föräldrarnas ansvar. En viktig del i direktivet är just att föräldrarnas insatser för att förhindra störningen är central. Om förslaget utformas på rätt sätt kommer alltså föräldrarnas motiv att söka hjälp i stället att öka. 

Från Fastighetsägarna välkomnar vi att utredningen har tillsatts. Otrygghet i våra områden är ett stort problem. Frågan är dock komplex och kommer att innebära flera svåra gränsdragningar. Debatten borde handla om dessa gränsdragningar i stället för att fäkta mot väderkvarnar och rena felaktigheter.