Ingen "quick-fix" att få fler i egen försörjning

Redan inför valet 2018 lanserade Moderaterna “Linköpingslöftet”, ett valmanifest som tog utgångspunkt i bland annat heltidsaktivering och att det alltid ska vara lönsammare att jobba än att leva på bidrag, skriver debattören.
Redan inför valet 2018 lanserade Moderaterna “Linköpingslöftet”, ett valmanifest som tog utgångspunkt i bland annat heltidsaktivering och att det alltid ska vara lönsammare att jobba än att leva på bidrag, skriver debattören.

Antalet hushåll som får försörjningsstöd utbetalt är nu mer än 300 hushåll färre än i början av 2021. Det beror på fokuserade insatser men också på att vi har stramat upp riktlinjerna för bidrag, skriver debattören.

Debatt 27 augusti 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vi måste få färre hushåll med försörjningsstöd" 20/8:

Jag är helt enig med debattörerna om betydelsen av att få fler människor i egen försörjning. Det är ingen tvekan om att det är det bästa för individen, för skattebetalarna och för tryggheten i samhället. Det är dock viktigt att skilja på oss moderater, som har en strategi och får saker gjorda, jämfört med Linköpingslistan ostrukturerade punktlista. Saker och ting måste hänga ihop. Det är nämligen ingen "quick-fix". 

Redan inför valet 2018 lanserade Moderaterna “Linköpingslöftet”, ett valmanifest som tog utgångspunkt i bland annat heltidsaktivering och att det alltid ska vara lönsammare att jobba än att leva på bidrag. Jag förstår att det kan vara frustrerande för Linköpingslistan att se att vi nu faktiskt levererar konkreta resultat med vår politik. Under förra mandatperioden när Christer Mård var kommunalråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågorna, togs inga beslut eller åtgärder som resulterade i ett minskat antal försörjningsstödstagare, tvärtom ökade antalet bidragsberoende hushåll konstant. Det är skillnad mot i dag, nu går det i rekordfart, och det neråt! Antalet hushåll som får försörjningsstöd utbetalt är nu mer än 300 hushåll färre än i början av 2021. Det beror på fokuserade insatser men också på att vi har stramat upp riktlinjerna för bidrag och skärpt upp kraven på en hel del punkter. 

Värt att nämna är också att Linköpingslistans representant i arbetsmarknadsnämnden inte ville skärpa kraven när det gällde ersättning för buss till arbetsmarknadsinsatser. Man ansåg att gränsen för rätt till ersättning borde ligga vid 3 kilometer, samtidigt som till exempel en gymnasieelev inte får ersättning förrän det är över 6 kilometer. Linköpingslistan anser tydligen att en bidragstagare har svårare att ta sig till sin arbetspraktik än en gymnasieelev till sin skola, det anser inte vi.

Vi inför också heltidsaktivering för försörjningsstödstagare, det innebär att den som uppbär försörjningsstöd och har arbetsförmåga också ska delta i insatser som leder till ökad anställningsbarhet på heltid. Det kommer göra fler anställningsbara och minska utanförskapet ytterligare.

För att minska arbetslösheten är ett samarbete med näringslivet viktigt. Linköping är i Sverige-topp när det gäller till exempel att uppnå anställning efter genomgånget jobbspår. Jobbspår handlar om ett samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen (AF) och näringslivet för att höja kompetensen och anställa människor till riktiga jobb i riktiga företag. Här har alla parter att stort ansvar, Näringslivet genom att anställa lokal arbetskraft i stället för utländsk arbetskraft, kommunen att ta fram lämpliga kandidater och AF att tillhandahålla rätt utbildningsinsatser.

Vi moderater levererar vad vi säger och det ger resultat.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa