Vi måste minska antalet hushåll med försörjningsstöd

Grafik.
Grafik.

Integration börjar med arbete. För att nå resultat måste kommunen anslå budgetmedel, skriver Linköpingslistan som vill se 10 konkreta åtgärder.

Debatt 20 augusti 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Corren publicerade en artikel (3/7) med information om 300 färre med försörjningsstöd jämfört med året innan. Sakuppgiften är riktig, men är inte relevant när man ska utvärdera den kommunala arbetsmarknadspolitiken. 

Vi hade cirka 2 500 hushåll med försörjningsstöd maj i år och samma antal då mandatperioden började i november 2018. Antalet med långvarigt stöd har ökat, 1 400 till 1 700. Den uppgång och nedgång vi sett under de senaste åren är resultatet av pandemirestriktioner och inte kommunalpolitik.

Av de 2 500 bedöms 1 000 personer vara arbetsföra, många av dessa är födda utanför EU-området. Integration börjar med arbete. För att nå resultat måste kommunen vidta åtgärder och anslå budgetmedel. LL vill se 10 konkreta åtgärder:

1. Vi kan inte fortsätta med att ta emot fler flyktingar till Skäggetorp, Berga och Ryd. Undantag från EBO-lagen. Bosättning i dessa områden ger då ingen rätt till bidrag.

2. 800 personer ska erbjudas lönearbete i kommunalt finansierad verksamhet och hos leverantörer. Jobb med statlig delfinansiering som under 4–5 år fungerar som en brygga in på den ordinarie arbetsmarknaden. Arbeten med lön är väsentligt.  

3. Personer med olika former av funktionshinder ska erbjudas anställningar med lönebidrag.

4. Kommunens arbetsmarknadscentrum (AMC) ges rätt att efter rimlig matchning anvisa personer till kommunala enheter och bolag. 

5. Privata utförare och leverantörer ska omfattas av programmet från nästa upphandlingstillfälle. Förhandla fram en lösning under löpande avtal.

6. Satsningen bör ske inom ramen för ett kommunalt bolag, typ Samhall. Det blir mer flexibelt och man kan arbeta fram kompetens inom bolaget för att utveckla kompetenser och utbildningar inom branscher med brist på arbetskraft. 

7. Nya flyktingar till Linköping ska möta bolaget, det kommunala Samhall, och en arbetspraktik från dag 1, inte Socialförvaltningen med erbjudande om bidrag. 

8. Kravnivån på nyanlända måste öka. Om man erbjuds lönearbete heltid kan man också läsa SFI på sin fritid. I dag kan SFI 15 timmar per vecka utgöra ”full sysselsättning”. 

9. Arbetserbjudanden måste formaliseras, nekande ska alltid leda till indraget stöd, i dag saknas formaliserad rutin och strikt praxis. En alltför stor grupp är redan fullt sysselsatta med annat i den informella ekonomin och ska inte ha försörjningsstöd. 

10. Det måste säkerställas med återkommande rutin att personer som är aktuella för försörjningsstöd bor i Linköping och inte uppehåller sig långa perioder på annan ort eller i annat land. 

Detta är åtgärder för att få igång integrationen och minska antalet hushåll med försörjningsstöd. LL har i budgetförslag 2022 anslagit 100 miljoner till detta. Det är en investering som efter ett par år kommer att ge många fler som kan ta de arbeten som erbjuds på arbetsmarknaden. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa