Ingen är beredd att visa alternativ till Distorp

Det verkar som att styret tycker att det endast är viktigt med nya företag som vill bygga på värdefull åkermark. De företag som brukar åkermarken är däremot inget att ha enligt S och M, skriver Lars Vikinge (C), Rikard Tordön (C), Marcus Ljungqvist (C).

Centerpartiet tror inte att skydd av åkermarken står i motsats till nya arbetstillfällen. Vi tror att det går att få både och, skriver debattörerna.

Centerpartiet tror inte att skydd av åkermarken står i motsats till nya arbetstillfällen. Vi tror att det går att få både och, skriver debattörerna.

Foto: Corren

Debatt2024-04-15 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "(S+M): Därför behövs även verksamhetsmark i Linköping" (27/4):

Linköpings styre bestående av S och M menar i en artikel att verksamhetsmarken behövs mer än den odlingsbara åkermarken. Att industrimarken är viktigare än marken som ska ge oss mat. De säger att utan Distorp har kommunen inget att erbjuda företag som vill flytta hit eller inom kommunen. De säger att man måste välja, endera skyddar man åkermark och offrar arbetstillfällen eller så bygger man på den bästa åkermarken och kan få hit nya företag.

Centerpartiet tror dock inte att skydd av åkermarken står i motsats till nya arbetstillfällen. Vi tror att det går att få både och. Vi är en stor kommun med mycket mark. Mycket av marken är jordbruksmark, det håller vi med om. Men åkermark har olika högt bruksvärde. Den absolut bästa åkermarken bör vi inte förstöra med industrier. Vi tror att det går att kombinera värnande av åkermark och behov av ny verksamhetsmark. 

Det enda vi får veta är dock att just denna mark, Distorp, måste byggas. Ingen är beredd att ta fram eller visa på alternativ, som ändå måste finnas i vår stora kommun.

Vid antagandet av planeringsstrategin på senaste fullmäktige hade vi förslag som verkligen hade underlättat för Linköpings alla lantbrukare om att “ta större hänsyn till lantbrukets behov av nybyggnation av bostäder för både personalförsörjning och generationsskiften” samt “att skapa bättre förutsättningar för byggande på landsbygden både av bostäder och verksamhetslokaler samt stödja en förbättrad service”. Dessa skrivningar hade kunnat förbättra villkoren för våra lantbruksföretag och både värnat och kanske skapat nya arbetstillfällen. Detta tyckte styret var dåligt, eftersom de yrkade avslag på dessa.

Det verkar som att styret tycker att det endast är viktigt med nya företag som vill bygga på värdefull åkermark. De företag som brukar åkermarken är däremot inget att ha enligt S och M.

Centerpartiet är ett företagarparti och vill att kommunen ska utvecklas, men vi är inte oreserverat naiva. Bördig och brukbar åkermark är så viktig att vi inte kan prioritera sådan mark till alla som önskar enkel mark att bygga på. Den tiden måste vara förbi. Vi är också övertygade om att styrets bild av att Linköpings hela öde hänger på att den bördiga marken i Distorp offras, är falsk. 

Vi tror att det går att hitta redan bebyggd mark eller skogsmark för de företag som verkligen är angelägna om att vara här i Linköping. Det kommer kosta mer att bygga i skogen eller att riva gamla låga byggnader för att bygga nytt på höjden. Men för oss är det värt det. Förstörd åkermark kan inte återskapas, den måste vi värna. Den ska ge både oss och framtida generationer mat.