Hur skulle vindkraft minska vårt fossilberoende?

Ni kommer aldrig att lyckas med ett projekt som en hel bygd är emot om ni förvägrar dem rätten att framföra sina synpunkter i ett regelrätt samrådsförfarande, skriver Pierre Ländell, Landsbygdspartiet oberoende.

Det finns otaliga forskningsartiklar på området, men det räcker att jag plockar fram läkartidningens januarinummer 2024 där experter pekar på tinnitus, sömnstörningar, yrsel, migrän, ångest, depressioner, epilepsi och ökad risk för hjärtinfarkt som tydliga konsekvenser av icke hörbart infraljud från vindkraftverk, skriver debattören.

Det finns otaliga forskningsartiklar på området, men det räcker att jag plockar fram läkartidningens januarinummer 2024 där experter pekar på tinnitus, sömnstörningar, yrsel, migrän, ångest, depressioner, epilepsi och ökad risk för hjärtinfarkt som tydliga konsekvenser av icke hörbart infraljud från vindkraftverk, skriver debattören.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2024-02-21 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vindpark Hycklinge – en del av samhällets omställning" (8/2):

Hela den här debattartikeln om vindkraft i Hycklinge är full av lögner och påhitt av Mattias Åkerstedt från Fred Olsen Renewables. Även samrådsunderlaget är fullt av lögner, och när samråd om vindkraft i Hycklinge skall genomföras så skickar man hem 250 personer utan att de får säga sina synpunkter eller ställa sina frågor. Några dagar senare går de ut i tidningar och talar om uppbrutna dörrar, hotfull stämning och att de minsann gjort polisanmälan av det inträffade. Alla dessa påståenden är ren och skär lögn och någon polisanmälan gjorde de heller aldrig.

Nu går man ut i en debattartikel och pratar om fossilfri vindkraft. På vilket sätt skulle vindkraft minska vårt fossilberoende eller våra CO2-utsläpp? Sveriges elproduktion är i princip helt fossilfri i dag! Menar Fred Olsen att det är fossilfritt att tillverka över 20 000 ton betong och att 1000-tals lastbilstransporter av densamma skulle vara fossilfri? I samma artikel påpekar ni också att det sprids missuppfattningar om vindkraftens påverkan på människors hälsa. Det finns otaliga forskningsartiklar på området, men det räcker att jag plockar fram läkartidningens januarinummer 2024 där experter pekar på tinnitus, sömnstörningar, yrsel, migrän, ångest, depressioner, epilepsi och ökad risk för hjärtinfarkt som tydliga konsekvenser av icke hörbart infraljud från vindkraftverk.

Menar ni på Fred Olsen att detta är missuppfattningar? Menar ni att experter på området sprider lögner? Eller har ni inte ens bemödat er om att ta reda på fakta? I Correns artikel påpekar Fred Olsen också att det är faktafel att vindkraft sprider mikroplaster. Jag vill uppmana er att läsa på innan ni går ut till massmedia med lögner av det här slaget. Jag rekommenderar er att läsa ”Leading edge erotion – pollution from wind turbine blades” och ”The toxic wings-damage and casualty of wind turbine blades” där man pekar på att rotorbladen från ett vindkraftverk kan fälla ut upp till 6 ton mikroplaster under en 15 årsperiod. Med 27 verk så blir det 162 ton. Dessa mikroplaster innehåller Bisfenol A, ett hormonstörande ämne som försämrar människors och djurs reproduktionsförmåga. Det här ämnet vill ni släppa ut i Åsunden som är en stor dricksvattentäkt i Kinda.

Jag har funderat mycket på varför Fred Olsen konsekvent sprider lögner och försöker hämma folk från att delta i samråd. Det enda svar jag kan komma på är att Fred Olsen med alla medel försöker försköna bilden av miljöförstörande och hälsofarlig vindkraft både för Riddarhuset, närboende och politiker eller handlar det om att ni efter en ofullkomlig samrådsprocess försöker påverka länsstyrelsens miljöprövningsdelegation? Troligen alltihop! Fred Olsen Renewables, ni kan sluta sprida era lögner för en sak är säker. Ni kommer aldrig att lyckas med ett projekt som en hel bygd är emot om ni förvägrar dem rätten att framföra sina synpunkter i ett regelrätt samrådsförfarande.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om