Höj skatten i Linköping – borde vara högt prioriterat

MUF Linköpings inspel om att kommunalskatten borde sänkas kommer i ett läge där kommunen redan präglas av sparkrav och utmaningar. Exempelvis ska Lotsen stängas samtidigt som klimatmålen missats och de framtida behoven är stora, skriver Viktor Lindberg och Markus Farnebäck, SSU Linköping.

Ett konkret exempel på vad en något högre kommunalskatt hade kunnat förhindra är stängningen av den öppna verksamheten Lotsen och som beslutats stängas som en konsekvens av social- och omsorgsnämndens ekonomiska situation, skriver debattörerna.

Ett konkret exempel på vad en något högre kommunalskatt hade kunnat förhindra är stängningen av den öppna verksamheten Lotsen och som beslutats stängas som en konsekvens av social- och omsorgsnämndens ekonomiska situation, skriver debattörerna.

Foto: Dennis Petersson

Debatt2024-05-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Sänk skatten i Linköping – och öka tillväxten" (6/4):

Detta hade kunnat undvikas med en något högre kommunalskatt som borde vara betydligt mer prioriterat än MUF:s förslag om det motsatta. 

Hade de resurser MUF pratar om kunnat frigöras utan negativa konsekvenser för den kommunala verksamheten finns det också betydligt bättre saker att använda de resurserna till. Flera nämnder har som sagt redan sparkrav eller tajt ekonomi samtidigt som pengarna skulle kunnat läggas på att uppnå de nu missade klimatmålen. Linköping har också Sveriges 36:e lägsta kommunalskatt, vilket innebär att en skattehöjning skulle ske från en låg nivå. I ett läge med stora utmaningar bör en sänkt skatt vara lågt prioriterat, och en höjd skatt desto mer prioriterat. 

Ett konkret exempel på vad en något högre kommunalskatt hade kunnat förhindra är stängningen av den öppna verksamheten Lotsen och som beslutats stängas som en konsekvens av social- och omsorgsnämndens ekonomiska situation. Medan verksamheten endast kostar ett par miljoner i drift utgör Lotsen viktiga mötesplatser och aktiviteter för personer med bland annat intellektuella funktionsnedsättningar. 

Sveriges kommuner och regioner har samtidigt ett totalt underskott på 24 miljarder kronor medan regeringen endast tillför 6 miljarder i vårändringsbudgeten, vilket innebär att regeringen tvingar fram nedskärningar i kommunal, och regional, verksamhet. För att undvika nedskärningar i välfärden är höjd kommunalskatt från en låg nivå det enda alternativet. Kostnadsbesparingar som inte leder till försämrade resultat är i grunden positivt, men att kunna spara in på motsvarande mer än hela kultur- och fritidsnämndens budget för 2024 utan försämrad kvalitet eller resultat framstår som orimligt. Kommunstyret hade säkerligen varit lättade om 500 miljoner hade kunnat frigöras ur nuvarande verksamhet utan försämringar, men om det hade kunnat göras hade kommunen redan gjort det. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att större skattesänkningar varken kan eller borde genomföras. Kommunen står inför stora utmaningar och högerregeringens stöd är bristfälligt samtidigt som kommunalskatten jämfört med övriga kommuner är låg. I detta läge borde skatten höjas, inte sänkas, speciellt för en kommun med så låg skatt som Linköping.