Sänk skatten i Linköping – och öka tillväxten

Linköpings kommun bör ha som mål att ha en ledande låg skatt nationellt sett, skriver Theo Milos och Ture Sandberg, MUF Linköping.

Sedan 2000 har skattesatsen i Linköpings kommun ökat gradvis, från en nivå på 30,25 procent. Dags för en förändring, skriver debattörerna.

Sedan 2000 har skattesatsen i Linköpings kommun ökat gradvis, från en nivå på 30,25 procent. Dags för en förändring, skriver debattörerna.

Foto: Corren arkiv/Janerik Henriksson/TT

Debatt2024-04-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag har Linköping en kommunalskattesats på 31,75 procent, vilket enligt Ekonomifakta som hämtar information från Statistiska centralbyrån (SCB) innebär den 36:e lägsta i Sverige. Sedan 2000 har skattesatsen i Linköpings kommun ökat gradvis, från en nivå på 30,25 procent. 

Enligt Sveriges näringsliv sänkte 23 av landets 290 kommuner den kommunala skattesatsen 2024. Kommunen som sänkte skatten med mest var Österåkers kommun, 23 öre per hundra kronor. I denna bemärkelse får därför Österåkers kommun lyftas fram som en skattepolitisk inspiration. Linköpings kommun bör ha som mål att ha en ledande låg skatt nationellt sett. 

Under föregående mandatperiod där C, L, M och KD styrde i kommunen gick man flera år med stora överskott men avstod trots från att sänka skatten. Med detta sagt är det enda rimliga att Linköping kommun uppdrar sig att sänka skatten för kommunens skattebetalare. Skattelättnader kommer medföra större incitament för arbete, vilket kommer leda till mer gynnsamma förhållanden för enskilda individer, familjer och arbetsgivare. Efter några år av svåra tider med pandemi, kriser och inflation är detta än mer aktuellt. 

Enligt en rapport från Fria moderata studenter 2022 kom man fram till att Sveriges kommuner skulle kunna spara mellan 28 och 43 miljarder per år genom effektiviseringar, vilka gäller grundskola, gymnasieskola och äldreboenden. Rapporten indikerar att Linköping kommun skulle kunna spara upp till 500 miljoner kronor varje år, eller 6 500 kronor per invånare, utan att något skulle försämras. 

För att lätta på kommuninvånarnas skattebördan kan kommunen optimera verksamhetskostnader eller minska på deras åtaganden. Det finns en uppsjö av områden där varje enskild skattekrona kan användas på ett mer optimalt sätt. Effektiviseringar inom välfärden är något absolut centralt men kommunen skulle även kunna sänka antalet ledamotsplatser i kommunfullmäktige för att spara in. I Linköpings kommun, precis som samtliga av landets kommuner, bör varje skattekrona användas på absolut bästa sätt. Eftersom “Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” bör högt uppsatta makthavare inom kommuner vara mer varsamma med skattebetalarnas hårt förtjänade kronor. 

Kommuninvånarnas skattebördan kan lättas på med klart rimliga modeller, vilket därför bör vara högt prioriterat för ledningen i Linköpings kommun. Ge det skattebetalarna förtjänar – ekonomiska lättnader.