Heltidsmentorernas uppgift måste bli tydligare

Replik på Liberalernas inlägg om heltidsmentorer den 5 juli.

Debatt 5 juli 2022 14:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är helt överens med Liberalerna om att heltidsmentorer inte är en universallösning. Det är bara beklagligt att Liberalerna ändå väljer att jobba som att det faktiskt är det!

Att två lärare och några elever anekdotiskt är positiva till heltidsmentorer är bra. Det vore dock bättre att hänvisa till en utvärdering där alla skolor fått komma till tals och även nyanserat våga visa på eventuella problem med reformen. Vi är överens med Liberalerna om att olika skolor har olika behov, men där Liberalerna ser olika varianter av heltidsmentorer som enda lösningen ser vi att en del skolor hellre vill ha ett utökat elevhälsoteam med fler legitimerade kuratorer och skolsköterskor.

Vi är som sagt inte emot heltidsmentorer, men vi menar fortfarande att uppdraget, om det ska ha en chans att befästas och vara framgångsrikt, måste förtydligas. Dessutom ska skolorna själva ha möjlighet att välja vad riktade medel ska gå till.

Reformen ska heller inte betalas med extra undervisningstid vilket tyvärr ofta visat sig vara fallet, enligt en studie professor Per Lindqvist vid Linnéuniversitetet hänvisar till (Skolvärlden 18/1-22). 

Vi i LL stödjer alla reformer som ger lärare en dräglig arbetsmiljö, men det är inte med ökad arbetsbörda som lärarnas stress ska minska.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Edvard Hollertz: Skolstarten kan vara början på ett friare liv

Skolstarten kan vara början på ett friare liv

Skolministern på besök i Linköping – partiet vill förbjuda vinstuttag i skolan: "Ser inga problem med fler friskolor"

Skolministern på besök i Linköping – partiet vill förbjuda vinstuttag i skolan: "Ser inga problem med fler friskolor"
Annons
LinköpingsListan

Bra skola som kan bli ännu bättre

Bra skola som kan bli ännu bättre

Debatt: Resurserna till kulturen måste öka

Resurserna till kulturen måste öka

Debatt: Onyanserat om transvården – saknar vetenskapligt stöd

Onyanserat om transvården – saknar vetenskapligt stöd
Visa fler