Heltidsmentor blir en trygg punkt för eleverna

Framgången med heltidsmentorer handlar just om att utbildning och kompetens bland mentorerna kan variera, skriver debattören.

Debatt 5 juli 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Heltidsmentorer är ingen universallösning" (17/6):

I en debattartikel skriver Cecilia Helber (LL) att heltidsmentorer inte är någon universallösning. Vi har aldrig påstått något annat. Däremot vill vi Liberaler göra skillnad på riktigt. Vi ser hur intresset för lärarutbildningen sjunker och att lärarnas arbetsmiljö är en bidragande orsak till detta. Det vill vi göra något åt. Om fler skall vilja utbilda sig till lärare, stanna kvar i yrket och jobba längre behöver vi ta ansvar för att lärarna avlastas från det i dag så tidskrävande mentorsuppdraget så att de kan ägna sig åt kärnuppdraget som är undervisning. Genom vår satsning på heltidsmentorer tillsammans med Alliansen säkerställer vi att pengarna verkligen går till att avlasta lärarna och inte till något annat. I den utvärdering som gjorts beskriver en lärare att ”det nu blivit en avsevärt mindre arbetsbörda”. En annan lärare menar att ”jag fått mer tid till planering och efterarbete”. 

Jag är ofta ute och besöker skolor och då lyfts ofta satsningen på heltidsmentorer fram som något man värnar om. Inte bara från lärare, elever och heltidsmentorer utan också från skolledning. Flera är oroliga för att den särskilda satsningen inte kommer att finnas kvar. Med tanke på det ni inom LL framför i er artikel finns det anledning till oro. 

 

Ni skriver själva att det är viktigt att resurserna är anpassade efter skolornas olika behov. Vissa skolor har ett elevunderlag där mentorsuppdraget är mycket omfattande och tidskrävande medan på andra skolor är mentorsuppdraget inte lika omfattande och kräver inte alls lika mycket tid. Därför ser satsningen på heltidsmentorer också olika ut. Det är svårt att säga exakt hur många elever varje mentor skall ta ansvar för då elevunderlaget ser olika ut på varje skola och alla elever har inte samma behov. Framgången med heltidsmentorer handlar just om att utbildning och kompetens bland mentorerna kan variera. Det är dock viktigt att mentorerna är duktiga på att skapa relationer med eleverna. Det finns också fördelar med att mentorerna inte är betygsättande lärare. Det är något som framkommit i den utvärdering som gjorts där elever ser heltidsmentorer som något mycket positivt. Syftet med mentorerna var att avlasta lärare men utvärderingen har också visat att eleverna upplever sin heltidsmentor som en trygg punkt som alltid finns där om man behöver prata. 

Lärare skall vara lärare i Linköping! Vi Liberaler vill därför utöka satsningen på heltidsmentorer på våra grund- och gymnasieskolor. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Ställ krav på skolorna att utbilda faddrar

Ställ krav på skolorna att utbilda faddrar

M vill bekämpa ungdomsbrottsligheten – heltidsmentorer i skolan – snabb väg till socialtjänsten för unga som begår brott

M vill bekämpa ungdomsbrottsligheten – heltidsmentorer i skolan – snabb väg till socialtjänsten för unga som begår brott

Debatt: Fler vägar till att lätta lärarnas arbetsbörda

Insändare: Bevara och värna Linköpings levande traditioner

Insändare: Nollning med skolans stöd kan fungera bra

Nollning med skolans stöd kan fungera bra
Visa fler