Har eftertankens kranka blekhet slagit C?

Styret skulle vinna snarare än att förlora på att se över nedläggningsbeslut gällande Rappestad skola och Jägarvallens förskola och hitta en akutlösning under våren i Ljungsbro för de barn som bor där, skriver debattörerna.
Styret skulle vinna snarare än att förlora på att se över nedläggningsbeslut gällande Rappestad skola och Jägarvallens förskola och hitta en akutlösning under våren i Ljungsbro för de barn som bor där, skriver debattörerna.

Hade C haft den åsikt som nu redovisas hade resultatet av omröstningen i kommunstyrelsen blivit en helt annan och ingen nedläggning hade genomförts under våren 2023, skriver Linköpingslistan.

Debatt 10 januari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "(C): En butter årsresumé för skolan 2023" (4/1):

Det glädjer oss att Centerpartiet helt plötsligt instämmer med övriga partier i opposition kring hanteringen av skolnedläggningarna under 2023. Det som däremot är mycket förvånande är att C i kommunfullmäktige, när frågan var aktuell där, valde att rösta med styret i stället för oppositionen.

Detta agerande medförde att styret kunde genomföra nedläggningarna. Hade C haft den åsikt som nu redovisas hade resultatet av omröstningen i kommunstyrelsen blivit en helt annan och ingen nedläggning hade genomförts under våren 2023.

Argumenten att kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter tappade hyresintäkter och kompenseras för detta var precis vad vi i Linköpingslistan förutspådde, under den debatt som pågick kring skolnedläggningsbeslutet. I turerna kring nedläggning och omflyttning av förskolorna i Jägarvallen och Ljungsbro har vi redan i tidigare debattartiklar konstaterat de konsekvenser som nu C skriver om.
Kan det vara så att eftertankens kranka blekhet har nått C och därför ändrar man sig igen och tycker att beslutet lett till felaktiga konsekvenser?

C föreslår: ”Att inrätta en kommunal enhet för granskning av ekonomiska konsekvenser för hela kommunen vid dylika beslut?”. Att det behövs mindre stuprör och mer beslut som är grundade i vad som är bäst för hela Linköpings kommun är självklart, men den granskningen stod vi från delar av oppositionen för och vi presenterade tydligt vad konsekvenserna skulle bli. Att inrätta ytterligare en kommunal enhet skulle bara generera ökade kostnader. Politiken har ett ansvar här för att kontrollera kommunens budget, dess utfall och ytterst även kommunens revisorer.

Märkligt nog är C endast emot förslag från styret i nämnden där styret ändå har majoritet att driva igenom förslag, till exempel förändringarna med resursskolorna. Det är ett förslag som vi från Linköpingslistan står bakom, under nuvarande resursfördelning. Att utöka med platser där det mest behövs och minska där det inte finns något behov ser vi som att utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt. Att nämnden som helhet är underfinansierad är dock uppenbart.

Vi från Linköpingslistan efterlyste i barn- och ungdomsnämnden vilka kriterier som använts för att komma fram till beslut om vilka skolor och förskolor som skulle läggas ned. Något svar har vi aldrig fått från styret på hur urvalet gjorts, mer än att det är tjänstemännen som gjort förslaget. 

Vi har i Sverige demokrati med alla dess fördelar. Ibland innebär det att tagna beslut kan bli felaktiga. Att där backa och ändra beslut med så påtagligt negativa konsekvenser för så många skulle vara att visa verkligt ansvar. Styret skulle vinna snarare än att förlora på att se över nedläggningsbeslut gällande Rappestad skola och Jägarvallens förskola och hitta en akutlösning under våren i Ljungsbro för de barn som bor där.

Enligt förskolechefen lär det vara ett tillfälligt problem i Ljungsbro, som är borta efter sommaren, då alla barn ska få plats i Ljungsbro.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa