(C): En butter årsresumé för skolan 2023

Frågan är om Socialdemokrater och Moderater vill att alla områden fortsatt ska vara attraktiva för familjer att flytta till, eller om de hellre ser en ökad central urbanisering, skriver debattörerna.
Frågan är om Socialdemokrater och Moderater vill att alla områden fortsatt ska vara attraktiva för familjer att flytta till, eller om de hellre ser en ökad central urbanisering, skriver debattörerna.

Många elever behöver plats på resursskola men blir kvar i en skolmiljö som inte kan tillgodose elevens särskilda behov – barnen riskerar att fastna i utanförskap och i värsta fall kriminalitet, skriver debattörerna.

Debatt 4 januari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nämndåret 2023 avslutades med att Socialdemokraterna och Moderaterna drev igenom förändringar kring resursskolan som mest framstår som intern ommöblering och ett nollsummespel sett till resurser. 

Men det stora ärendet som kommit att prägla nämndåret har varit skolnedläggningarna, eller styret omskrivning ärendet om “effektivt lokalutnyttjande”. Elias Aguirre tvingade fram detta snabbt med motiveringen att det skulle vara det bästa för personalen, barnen, föräldrar och att det på detta vis skulle gå snabbt att avsluta hyreskontrakt.

Facit på hand? Barn- och ungdomsnämnden noterade i december ett prognostiserat underskott om 59 mnkr för 2023. Orsak? Nytillkomna hyresavtal och kostnader som konsekvens av beslutet om “effektivt lokalutnyttjande”. Kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter tappade hyresintäkter och bolaget kompenserades med 3,8 mnkr. 

Vad säger personal och föräldrar? I Ljungsbro och Jägarvallen tvingas nu invånare att (med bil?) färdas längre för att lämna barn på (inte så nyrenoverade) förskolor i Ryd och Skäggetorp. Frågan är om Socialdemokrater och Moderater vill att alla områden fortsatt ska vara attraktiva för familjer att flytta till, eller om de hellre ser en ökad central urbanisering? Kanske ett bättre beslut hade varit att göra om indelningen av de så kallade “skolområdena” som bland annat buntar ihop Ryd och Jägarvallen? Eller att inrätta en kommunal enhet för granskning av ekonomiska konsekvenser för hela kommunen vid dylika beslut? 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa