Gårdsförsäljning gynnar landsbygden

Det är direkt pinsamt att Sverige nu är det enda land i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol, skriver debattörerna.

Debatt2022-06-24 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Märkliga turer i frågan kring gårdsförsäljning" (17/6):

Linköping och Östergötland har många outnyttjade möjligheter inom besöksnäringen. Genom att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle flera verksamheter kunna utvecklas på ett helt annat sätt än i dag. Visst vore det trevligt att vid ett besök på en vingård kunna köpa med sig en flaska av gårdens eget producerade vin. I förlängningen kommer det ge fler lokala producenter, fler arbetstillfällen, fler turistmål och landsbygden kommer att tillföras resurser så att den kan utvecklas vidare. 

Det är direkt pinsamt att Sverige nu är det enda land i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Regeringens egen utredare, vår förra landshövding Elisabeth Nilsson, säger i sin utredning att det går bra att förena gårdsförsäljning med både EU-lagstiftningen, Systembolagets bevarande och att det inte innebär något hot mot folkhälsan. 

Dagens regelkrångel begränsar utvecklingen, ett enkelt och effektivt sätt att underlätta för landsbygdsföretagen är att minska dagens regelkrångel och ge långsiktiga spelregler. Men dagens regering agerar precis tvärtom, utredning efter utredning utan konkreta förslag. I dag tvekar många att utveckla sina företag på landsbygden till en heltidsförsörjning på grund av den enorma regel- och administrationsbördan. Många väljer därför att ha en anställning i tätort och driva sin verksamhet på fritiden trots att de skulle kunna utöka och anställa. Betydelsen av en livskraftig och levande landsbygd kan inte överskattas särskilt i dessa orostider.

Med att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl och ett minskat regelkrångel blir Moderaterna garanten för ett företagsammare och företagsvänligare Linköping.