Framtidens äldreomsorg – vårt gemensamma ansvar

Att tillfälligt behöva ordna vårdplatser vore ovärdigt för äldre och oftast sköra människor och är inte ett alternativ, då en ombyggnation av denna omfattning skulle kräva flera år av renovering och iordningställande, skriver Peter Karlsson (M) och Jenny Bytander (S).

Våra två boenden Wasagården och Vätterngården kan inte byggas ut och dessutom skulle antalet vårdplatser behöva reduceras då vi inte kan bygga vare sig på bredd eller höjd, det är inget alternativ när vi ska kunna möta framtidens behov, skriver Peter Karlsson (M) och Jenny Bytander (S).

Våra två boenden Wasagården och Vätterngården kan inte byggas ut och dessutom skulle antalet vårdplatser behöva reduceras då vi inte kan bygga vare sig på bredd eller höjd, det är inget alternativ när vi ska kunna möta framtidens behov, skriver Peter Karlsson (M) och Jenny Bytander (S).

Foto: Peter Calén

Debatt2024-05-23 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Dra tillbaka uppsägningen av Vätterngården" (11/5):

Vadstena är fantastiskt – på så många sätt! En del är kommunens socialförvaltning, som med sin breda kompetens har en stor palett av kunniga och professionella medarbetare. På våra särskilda boenden för äldre tillhandahåller personalen en hög kvalitet och uppskattad vård och omsorg, varje dag dygnet runt.

Men nu måste vi planera framåt för att kunna möta de utmaningar som inom några år kommer att vara över oss, vare sig vi vill eller inte. Den demografiska utmaningen är stor – när vi ställer in siktet på år 2045 kommer antalet personer som har fyllt 80 år ha näst intill fördubblats mot vad vi behöver hantera i dag. Redan i dag har vi nya arbetstidsregler och tillika personalbrist att ta hänsyn till. Utifrån det vore det ansvarslöst att inte utöka och skapa fler boendeplatser, höja kvaliteten samt att lyckas med kompetensutmaningar. Vi måste kunna säkerställa detta och kunna fortsätta leverera den vård och omsorg som krävs.

Wasagården som byggdes 1971, möter inte dagens krav på arbetsmiljö, det finns även en hel del tekniska problem som framkommit. VFAB och kommunen har gemensamt undersökt status på fastigheten och man har efter grundlig genomgång/analyser kommit fram till att en ombyggnation av befintligt boende vore både komplicerat och dyrt.

Att tillfälligt behöva ordna vårdplatser vore ovärdigt för äldre och oftast sköra människor och är inte ett alternativ, då en ombyggnation av denna omfattning skulle kräva flera år av renovering och iordningställande. Våra två boenden Wasagården och Vätterngården kan inte byggas ut och dessutom skulle antalet vårdplatser behöva reduceras då vi inte kan bygga vare sig på bredd eller höjd, det är inget alternativ när vi ska kunna möta framtidens behov.

Kommunförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen ett uppdrag att se över möjligheterna till ett nytt samordnat äldreboende där man ser till bättre möjligheter till samordning med hemtjänst och hemsjukvård, för att ytterligare kunna stärka upp för bättre vård och omsorg för våra kunder och en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Lägg därtill också lägre energikostnader, färre transporter och lägre kostnader för fastighetsskötsel.

Region Östergötland har planer för en ny vårdcentral i Vadstena. I andra kommuner har regionen byggt vårdcentraler i nära anslutning till kommunens särskilda boenden, vilket har gett positiva effekter exempelvis genom att läkare har funnits nära och snabbare kan vara på plats när det krävs. Regionen tar krafttag kring planeringen av ”nära vård” och detta är en av lösningarna man tittar på för att klara utmaningarna av de framtida vårdbehoven.

Skulle det vara en fördel även i Vadstena, ska även ovan utredning kunna ge svar på vilka positiva effekter det kan ge. Detta sker i samråd med Vadstenas socialförvaltning och region Östergötland.

Sammanfattningsvis så är det många och komplexa frågor som nu måste och kommer att hanteras. Vi måste tänka efter ordentligt, men också våga möta framtidens behov genom att ta ansvar för vår ekonomi och våra kommuninvånare.