Dra tillbaka uppsägningen av Vätterngården

Ett år försent redovisade kommundirektören sitt uppdrag. Utredningen redovisade att en ombyggnation av Wasagården skulle ge 68 lägenheter. Ändå föreslog man att kommunens äldreomsorg skall lämna fastigheten, skriver Centerpartiet i Vadstena.

Summan av allt detta kommer att belasta Vadstenas skattebetalare under lång tid framåt. Dra tillbaka uppsägningen av hyresavtalet för den mycket väl fungerande Vätterngården, skriver debattörerna.

Summan av allt detta kommer att belasta Vadstenas skattebetalare under lång tid framåt. Dra tillbaka uppsägningen av hyresavtalet för den mycket väl fungerande Vätterngården, skriver debattörerna.

Foto: Peter Calén

Debatt2024-05-11 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Byggnationen av Vätterngården föregicks av mycket noggranna utredningar, studiebesök och ingående diskussioner. Inte minst läget diskuterades. Ett antal inblandade ansåg att det var ett för fint läge för ett äldreboende. Det flesta ansåg att inte bara innemiljön var viktig. En majoritet framhöll utemiljöns stora betydelse både för de boende och personalen. Det fick verkligen bli en fin utemiljö.

Det ansågs att en samlingssal skulle komma till först senare av ekonomiska skäl.

Efter ett antal år såldes Vätterngården till HSB. Den har fungerat mycket bra både före och efter försäljningen. För en tid sedan tillkom en efterlängtad samlingssal.

22-05-18 fick kommundirektören i uppdrag att utreda Wasagårdens framtid. Redovisning skulle ske kvartal 1 2023. Vätterngården fanns inte alls nämnd i uppdraget.

Ett år försent redovisade kommundirektören sitt uppdrag. Utredningen redovisade att en ombyggnation av Wasagården skulle ge 68 lägenheter. Ändå föreslog man att kommunens äldreomsorg skall lämna fastigheten. 

Kostnaden för utredningen redovisades inte på ett tydligt sätt. Det fanns ingen redovisning i kronor, endast: ”Utredningen har inneburit konsultkostnader för teknisk statusbeskrivning av Wasagården”. Utredaren föreslog också att hyresavtalet med HSB gällande Vätterngården skall sägas upp för omförhandling inför en flytt till Norra Kvissberg, vilket inte ingick i utredningsuppdraget. Inga som helst analyser bifogades av funktion för boende eller anställda, eller av ekonomi, eller utemiljö, eller den miljöbelastning som en ombyggnation av Vätterngården till ”vanliga” lägenheter skulle medföra.

På kommunstyrelsesammanträdet ställde sig den styrande majoriteten bakom kommundirektörens förslag och beslutade enligt detta. Det gjorde man utan att veta vad kommundirektörens tvååriga utredning kostat i konsultarvoden och utan att ha en aning om vad den fortsatta utredningen kommer att kosta. Oppositionsföreträdare yrkade att frågan skulle gå till kommunfullmäktige för avgörande, eftersom det är en stor och principiell fråga. Kommundirektören avrådde och förslaget avslogs av majoriteten.

Det är verkligen ett dåligt och omotiverat beslut.

Kommunen har med det nuvarande M+S-styret förorsakats stora onödiga ekonomiska belastningar i form av skadestånd till bolagen bakom silosprojektet och stora rättegångskostnader i tvist med fjärrvärmebolaget Solör. Skolprojektet ser ut att kosta avsevärt mycket mer än budgeterat. Vad kommer notan att bli för det här ogenomtänkta negativa förslaget? För de boende och de anställda, miljön och ekonomin? 

Summan av allt detta kommer att belasta Vadstenas skattebetalare under lång tid framåt. Tänk till nu M+S! 

1. Dra tillbaka uppsägningen av hyresavtalet för den mycket väl fungerande Vätterngården.

2. Uppdra åt ägaren VFAB att i samråd med socialnämnden utreda och komma med förslag på hur Wasagården åter skall bli ett högklassigt äldreboende.