Folkhögskolorna är här för att stanna

Lunnevads folkhögskola ägs och drivs av region Östergötland och det är en verksamhet som vi ser på med både stolthet och tillförsikt. Folkhögskolorna fyller en viktig roll – både i dag och i framtiden, skriver debattörerna.

Totalt i Sverige finns över 150 folkhögskolor och de drivs självständigt av organisationer och folkrörelser eller är offentligt ägda via regionerna. En av dem är Lunnevads folkhögskola, skriver debattörerna.

Totalt i Sverige finns över 150 folkhögskolor och de drivs självständigt av organisationer och folkrörelser eller är offentligt ägda via regionerna. En av dem är Lunnevads folkhögskola, skriver debattörerna.

Foto: Magnus Andersson

Debatt2023-04-19 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Låt våra folkhögskolor få leva" (5/4):

Så gott som dagligen påminns vi om den nya regeringens starka fokus på skola och bildning i alla dess olika former. Även för Östergötland är utbildning, bildning och omställning helt avgörande för att vi ska fortsätta utvecklas som en välmående och attraktiv region att leva och bo i. Vi inom Östgötasamverkan (M, KD och L) kan lugna Eva Andersson (S) när hon skriver att hon är orolig för Folkhögskolornas framtid. Vi delar bilden att folkhögskolorna behövs. De fyller en viktig funktion för det livslånga lärandet. 

Under pandemin gjordes många statliga insatser för att mildra effekterna när stora delar av arbetsmarknaden tvingades att pausa. Statliga extramedel tillfördes folkhögskolorna som med flexibilitet och snabbhet utökade sina verksamheter utifrån de nya ekonomiska ramarna. Nu är pandemin över och från statligt håll har extramedlen dragits tillbaka. Det är tråkigt om det drabbar enskilda elever och lovvärda verksamheter, men vi får heller inte glömma bort att det hela tiden är våra gemensamma skattemedel vi pratar om. Vi tycker det är sunt att extrainsatser inte med automatik permanentas. Beslut som rör offentlig finansiering ska kontinuerligt omprövas. Det är så vi även ser på de regionala medlen, så att varje skattekrona används klokt. 

I Sverige har vi en unik variation av utbildningar och bildningsmöjligheter genom hela livet och på alla upptänkliga ämnesområden. Undervisningen är dessutom ofta helt avgiftsfri och ger möjlighet till studiestöd via CSN. På detta bildningens buffébord finns bland annat Sveriges folkhögskolor. En dryg handfull av dem ligger i Östergötland på natursköna platser.

Totalt i Sverige finns över 150 stycken och de drivs självständigt av organisationer och folkrörelser eller är offentligt ägda via regionerna. Lunnevads folkhögskola ägs och drivs av region Östergötland och det är en verksamhet som vi ser på med både stolthet och tillförsikt. Folkhögskolor av god kvalitet får människor att växa och utvecklas. Någon erbjuds för första gången lärande på sina egna villkor, någon annan förverkligar drömmen om ett kreativt skapande medan en tredje skolar om sig för att matcha en föränderlig arbetsmarknad. Folkhögskolorna fyller en viktig roll – både i dag och i framtiden.