Fler vägar till att lätta lärarnas arbetsbörda

Debatt 16 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Heltidsmentorer en satsning liberalerna värnar om" (12/8):

LL verkar för skolornas rätt att själva välja hur medel ska användas, och ser, till skillnad från Åsa Wennergren och Liberalerna, fler vägar till att lätta på lärarnas arbetsbörda än att enbart anställa heltidsmentorer.

Vi vill att rektorer ska få möjlighet till exempelvis ett utökat elevvårdsteam med fler kuratorer och skolsköterskor, fler tjänster ute i klassrummen lika väl som fler heltidsmentorer om det är vad enheten behöver. Vi litar på att rektorerna i samspråk med sina medarbetare själva kan avgöra var resurserna behövs bäst.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa