Elever som inte hänger med exkluderas

Debatt2022-06-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Ny bred nationell plan för trygghet och studiero" (24/5):

Först några klarlägganden. Det vore passande om Eva Lind och Elias Aguirre höll sig till sanningen. Liberalerna har aldrig haft för avsikt att luta sig mot en M-KD-SD-regering. I stället för att ägna er åt osanningar föreslår jag att ni funderar på er egen situation där ni socialdemokrater behövt och kommer att behöva luta er mot både C, MP och V för att få igenom något av er egen politik. Den mischmaschen inger inget särskilt stort förtroende. Inget säkert kort alltså! 

Den utredning ni hänvisar till är inte tillräcklig. Inte nog med att ni sköt fram beslutet. Ni sa dessutom nej till en ändring i kränkningslagstiftningen och ett avskaffande av barn- och elevombudet (BEO). Ni anser att det är helt i sin ordning att BEO kan kräva skadestånd till elever. Borde inte kunskapen om att 6 av 10 lärare avstår från att ingripa mot stökiga elever med risk för att bli anmälda få er att inse att detta behöver åtgärdas? 

Ni tycker inte att det går att ”skylla” på regeringen. Då vill jag bara påminna om att ni suttit i regeringsställning i 8 år och då ingår det att man även ta ansvar för skolpolitiken. 

Mitt engagemang i skolfrågor härrör från min tid som lärare och rektor och de erfarenheter jag har med mig därifrån. Särskilda undervisningsgrupper handlar inte endast om ekonomi utan också om ideologi. Under lång tid har er socialdemokratiska idé om att trycka in alla elever i samma klass varit rådande i skolvärlden. 

Vi liberaler menar att den så kallade inkluderingstanken har gått får långt då den i verkligheten inneburit att elever som inte hänger med i undervisningen i stället exkluderats från möjligheten att få med sig de kunskaper de har rätt till. Därför har vi under många år drivit på i frågan om att det måste bli lättare för elever med särskilda behov att få stöd av speciallärare i särskilda undervisningsgrupper. Därför satsar vi liberaler i vårbudgeten 2 miljarder på särskilda undervisningsgrupper. Det förutsätter dock att det finns speciallärare som kan undervisa elever som är i behov av särskilt stöd. Eftersom ni avskaffade utbildningen under er tid i regeringen råder det fortfarande en stor brist på utbildade speciallärare. Därför behövs en fortsatt statlig satsning på att utbilda fler.