Dyra Ostlänken-tunnlar behövs egentligen inte

Ingen av de här tunnlarna är egentligen nödvändig. Det har funnits, och finns fortfarande möjlighet, till andra lösningar, skriver debattören.

Debatt 4 juli 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Tunnlar för miljarder genom Norrköping och Kolmården" (6/6):

"Kostnaden, det handlar om åtskilliga miljarder, är svår att särskilja enbart för tunnelbyggena men den totala kostnaden för hela Ostlänken ligger på 81 miljarder kronor." Så heter det i en artikel publicerad i Corren. Det handlar om två tunnlar. En på drygt åtta kilometer genom Kolmårdsbranten (bara Hallandsåsen är aningen längre med sina 8,7 kilometer) och en på drygt sju kilometer under del av Norrköping och Motala ström. 

Självklart måste Trafikverket veta hur mycket tunnlarna kostar. Varför det inte offentliggörs är oklart. Men det kan ha att göra med att kostnaden är så hög att det leder till diskussioner och kritik.

Ingen av de här tunnlarna är egentligen nödvändig. Det har funnits, och finns fortfarande möjlighet, till andra lösningar. I stället för Kolmårdstunneln fanns en annan lösning (blå korridor) men den valdes bort under järnvägsutredningen bland annat för att den tog någon minut längre körtid. 

I Norrköping lyckades kommunen få bli kvar i praktiskt taget det gamla stationsläget som fordrar en tunnel, trots att det fanns andra möjliga stationslägen intill E4. Städerna Linköping, Lund och Borås fick däremot nej för sina förslag till tunnlar.

 

Man kan göra mer eller mindre kvalificerade gissningar. Vid en diskussion på nätet uppskattade en som arbetar med höghastighetsprojektet, men på en annan etapp, att Trafikverkets kostnader för stationen i Norrköping med vidhängande tunnelbygge skulle ligga på cirka 30 miljarder. 

Själv brukar jag skriva om Kolmårdstunneln, med utgångspunkt från Hallandsåsen, att den ligger i 10-miljardersklassen – innan man hittat oväntade krosszoner och vattenutflöden. Då kan kostnaden både bli två och tre gånger högre. Fast det tillhör gissningarnas värld – mer eller mindre.

Sedan ett rent sakfel. Nuvarande kostnadsberäkning för Ostlänken är 91 miljarder. Trafikverket har dock en from förhoppning om att kunna pruta 10 miljarder, främst på stationerna. Om det lyckas är en helt annan sak. Förra gången Trafikverket skulle pruta 10 miljarder lyckades man med drygt en miljard. Strax efteråt fick man räkna upp projektet 10 miljarder. Min tro är därför att 100 miljarder är mer realistiskt.

Man kan dock konstatera att om man inte satsat på höghastighetsbana utan en vanlig standard snabbtågsbana skulle sannolikt större delen av tunnelkostnaderna ha kunnat undvikits. 

Om man jämför kostnaderna mellan dubbelspåriga höghastighetsbanan Ostlänken med enkelspåriga snabbtågsbanan Norrbotniabanan – omräknat till dubbelspår – visar det sig att Ostlänken per mil är nästan dubbelt så dyr. Mycket beroende på att man på Norrbotniabanan, som har mindre krav på kurvradier, kunnat hålla nere kostnaderna genom att undvika tunnlar. När ska politikerna ta sitt ansvar för skattebetalarnas pengar och slå till bromsarna för Ostlänken?


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Flera tåg ställdes in på grund av olycka

Flera tåg ställdes in på grund av olycka

Tågen rullar igen – men med längre restid och följdförseningar

Tågen rullar igen – men med längre restid och följdförseningar

Tåg försenas eller ställs in på grund av vädret

Tåg försenas eller ställs in på grund av vädret

Linköping gynnas i ny jättesatsning på regionaltåg – 25 specialtåg ska tas fram

Linköping gynnas i ny jättesatsning på regionaltåg – 25 specialtåg ska tas fram

Debatt: Bilismens nackdelar är inte bara avgaser

Bilismens nackdelar är inte bara avgaser
Visa fler