Central Centralstation för Ostlänken

Ingen ville se de möjligheter som faktiskt finns runt nuvarande Centralstation, skriver debattören.

Redan 2015 började jag skissa på en integrerad stationslösning ovanför spåren, skriver debattören.

Redan 2015 började jag skissa på en integrerad stationslösning ovanför spåren, skriver debattören.

Foto: Bengt Walla

Debatt2023-07-31 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Vem ska betala för Steningeprojektet?" (12/7):

Tack till Ola Neselius för en relevant granskning av Steningeprojektet, med svar på vem som ska betala de 4,5 miljarder extra som en ny station beräknas kosta? Du och jag naturligtvis, genom statliga skatter till Trafikverket, vem annars? Men det är bara halva sanningen. Kommunens kostnader för nytt stationshus, ny bussterminal, vägar mm tillkommer, i samma storleksordning. Du och jag, rik som fattig, får betala även kommunens prestigebyggen genom kommunalskatt eller avgifter via Tekniska Verken.

Redan 2014 ställde jag samma fråga till beslutsunderlag i fullmäktige och fick svaret att ingen vet kostnaden, Men att ”någon annan” ska betala Linköpings tunneldrömmar 40 meter under Lilla Torget för 40 miljarder. Du och jag igen! Halva budgeten för hela Ostlänken! Men någon annan (Trafikverket) varken kunde eller ville betala, så det blev inget.Redan 2015 började jag skissa på en integrerad stationslösning ovanför spåren, från Repslagaregatan, över Industrigatan, taxiplan, alla spåren och över Stångån till Stångebrofältet. Ingen ville se de möjligheter som faktiskt finns runt nuvarande Centralstation. Till Ostlänken behöver kapaciteten fördubblas för alla funktioner. Bredden är begränsad och blir den första utmaningen. Fem perrongspår kan bli nio, inklusive Ostlänken, plus ett tionde för en ny spårväg. På längden och höjden finns det gott om plats för en Central Centralstation.

Steningekompromissen är kommunens nionde stationsförslag, om jag räknat rätt och just nu det dyraste av alternativen. Ändå finns ingen plats för Krösatågen, som får vända i Tannefors. Järnvägsfrämjandet har antagit utmaningen att visa hur vår nuvarande Centrala Centralstation med god marginal kan uppgraderas till minst dubbel trafikkapacitet för Ostlänken. Kommunens kostnad för vår integrerade stationslösning till en schablonkostnad av 50 000 kronor per kvadratmeter blir omkring 0,4 miljarder kronor, en tiondel av Steninge Station för 4-5 miljarder kronor och en hundradel av tunneldrömmen för 40 miljarder kronor.Tågresenärernas tidskostnad för dubbelt så långt att gå till Steninge värderas av Trafikverket till 230 kronor per persontimme, sammanlagt långt över en tusenlapp per resenär per månad, mer än ett månadskort extra som drabbar de trogna tågresenärerna hårdast. De som i stället väljer bilen slipper undan den tidsförlusten och åtföljande merkostnad. Steninge Station kommer inte att gynna tågresenärerna och blir bara ett onödigt dyrt prestigebygge.