Centerpartiet lyfter frågan som en egen motion

Det vi i stället gjort är att lyfta frågan som en egen motion om att riva upp besluten om skolnedläggningar utan att knyta fast det vid ärendet i barn- och ungdomsnämnden, skriver debattörerna.

Debatt2023-04-11 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Starka skäl att nedläggningar avbryts” (4/4):

Cecilia Helber (LL) med flera riktar i en debattartikel kritik mot Centerpartiets syn på möjligheterna att lyfta skolnedläggningsbeslutet i barn- och ungdomsnämnden till kommunfullmäktige. Först vill vi då åter understryka att även vi i Centerpartiet menar att detta ärende rimligen borde ha hanterats i kommunfullmäktige. Främst för att så många barn och vuxna berörs och för att de ekonomiska konsekvenserna blir så stora. Vi uppskattar också Linköpingslistans och andra partiers syn på sakfrågan.

Det som skiljer oss åt är synen på de besked juristerna på samarbetsorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gett. De har entydigt kommit till slutsatsen att ärendet hanterats formellt korrekt, i det att det bara tagits upp i barn- och ungdomsnämnden. Att i detta läge ändå driva ärendet till kommunfullmäktige genom beslut i kommunstyrelsen skulle därför, enligt vår bedömning, med mycket stor sannolikhet förklaras olagligt när det prövas i förvaltningsrätten. 

Detta skulle med andra ord med mycket stor sannolikhet göra de berörda barnens, lärarnas och föräldrarnas situation ännu värre. Vi har under lång tid arbetat med tydliga spelregler i Linköpings kommun. Det går att kritisera denna modell för politisk styrning. Samtidigt konstaterar vi i Centerpartiet i Linköping att denna modell, trots allt, har tjänat invånarna i Linköpings kommun väl. Vi har bra förskolor och bra skolor och vi vill tillsammans med övriga partier i Linköping arbeta för att de ska bli ännu bättre. 

Det vi i stället gjort, på ett sätt som vi anser vara förenligt med ansvar och tydliga spelregler, är att lyfta frågan som en egen motion om att riva upp besluten om skolnedläggningar utan att knyta fast det vid ärendet i barn- och ungdomsnämnden. Det är vägen som vi ser framkomlig i att stoppa nedläggningen av skolor och förskolor.