I vilken verklighet lever Demirok?

Det är inte bara elever som rasar mot Centerpartiets desperata förslag om att korta sommarlovet med två veckor. Det gör även vi Liberaler, skriver debattörerna.

Debatt 30 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man kan fråga sig vilken verklighet partiets ledare Muharrem Demirok lever i. Inte är det i ”Skolvärlden” i alla fall. 

Om detta är en del av Centerpartiets nya skolpolitik fasar vi för vad som kommer näst. Bra att ni redan nu berättar för era väljare vad ni tänkt göra för att försämra för Sveriges lärare och elever. Demiroks förslag om att korta sommarlovet med två veckor för att höja elevernas kunskapsnivå och möjliggöra för de elever som har det svårt, så att de skall kunna förbättra sina resultat, är enligt oss Liberaler en mycket dålig lösning. Elever som har det svårt behöver sitt sommarlov och undervisas av speciallärare. Centerpartiets tidigare förslag om att stävja lärarbristen genom att tillåta längre anställningar för obehöriga lärare och ge dem rätt att sätta betyg rimmar heller inte så bra med era nya tankar på de elever som har det svårt i skolan. Är det dessa elever som skall undervisas av obehöriga lärare undrar vi?

 

Det råder redan i dag en stor brist på utbildade och behöriga lärare och det kommer inte att bli lättare att rekrytera med Centerpartiets förslag. Om vi skall få fler att vilja utbilda sig till lärare, fler att stanna kvar i yrket och jobba längre måste arbetsmiljön för lärare förbättras och inte försämras, vilket är innebörden av Centerpartiets förslag. Att öka på arbetsbelastningen är en mycket dålig lösning. Förslaget skulle med stor sannolikhet leda till högre sjuktal och längre sjukskrivningar bland lärare. 

Lärare behöver en längre period av avkoppling från skolan. Lärare har ett par veckor längre ledighet på sommaren men jobbar lika många arbetstimmar per år som andra yrkesgrupper. Skillnaden är att årsarbetstiden förläggs på färre arbetsdagar vilket gör att veckoarbetstiden är mer än 40 timmar i veckan.

Vad lärare och elever behöver i dag är en vettig klassrumssituation med ordning och reda, fler lärare i form av bland annat speciallärare, heltidsmentorer och lärarassistenter som kan avlasta lärare men också stötta elever. 

Framtiden börjar i klassrummet!

Åsa Wennergren (L), gruppledare

Reidar Svedahl (L), kommunalråd i Norrköping

Alexander Höglund (L), regionråd 

Gun-Inger Andersson (L), ordf Utbildningsnämnden i Mjölby

Nils Babtist (L), ordf i regionfullmäktige 

Johan Thoren (L), ledamotkommunfullmäktige

Susanna Kellgren Lundberg (L), ledamot kommunfullmäktige, ledamot social- och omsorgsnämnden

Marie-Louise Hultman (L), ersättare barn- och ungdomsnämnden


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa