(C): Fler distriktsläkare till vårdcentralerna

Om vi ska kunna ge patienterna den vård de behöver på vårdcentralerna, behöver vi redan nu omfördela resurserna. I dag läggs endast 18 procent av regionens resurser på primärvården, skriver debattörerna.

Med fler distriktsläkare, en förstärkt primärvård och fler som vänder sig till vårdcentralerna i stället för akuten, kan vi skapa mindre belastning på sjukhusen och därmed minska behoven av hyrpersonal, skriver debattörerna.

Med fler distriktsläkare, en förstärkt primärvård och fler som vänder sig till vårdcentralerna i stället för akuten, kan vi skapa mindre belastning på sjukhusen och därmed minska behoven av hyrpersonal, skriver debattörerna.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2023-10-20 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Regionen behöver en tidsplan för 220 distriktsläkare” (14/10):

Hälso- och sjukvården har i dag stora ekonomiska underskott som måste hanteras och det regionala styret (M, KD och L med stöd av SD) vill minska antalet anställda med cirka 600 personer. Centerpartiet vill hellre se en annan lösning. Vi vill vända utvecklingen genom att kraftfullare minska antalet hyrpersonal och satsa mer på vårdcentralerna. Detta skulle minska belastningen och kostnaden på våra sjukhus, samtidigt som vi förbättrar tillgängligheten och arbetsmiljön. Vi delar därför Distriktsläkarföreningens ingångar om vårdens behov.

Vårdcentralerna och digitala tjänster är i dag basen i primärvården, dit invånare ska söka vård i första hand. Äldre personer och personer med kroniska sjukdomar är de som besöker vården mest. 82 procent av alla över 65 år har minst en kronisk sjukdom. Det är dessa personer som ofta har det största behovet av en kontinuerlig vård och bra relationer med vården. I stället för att åka in till akuten, borde deras ingång vara vårdcentralerna.

Om vi ska kunna ge patienterna den vård de behöver på vårdcentralerna, behöver vi redan nu omfördela resurserna. I dag läggs endast 18 procent av regionens resurser på primärvården. En högre andel på primärvården bidrar till att vi kan bättre avlasta akutmottagningarna på våra sjukhus, som redan är underbemannade och lider av vårdplatsbrist. När vårdpersonal är en bristvara och hyrpersonal är det enda alternativet så bidrar det till en nedåtgående spiral med högre kostnader och sämre vårdkontinuitet.

Ett sätt att stärka vårdcentralerna är att adressera dagens flaskhals. Det finns nämligen för få distriktsläkare att anställa på grund av svårigheten att få ut läkare i ST-tjänst inom allmän medicin. Distriktsläkare (allmänläkare) är läkare med specialistkompetens inom allmän medicin och spelar en grundläggande roll inom primärvården. Centerpartiet vill därför skapa ett flexiblare utbildningssystem så att fler som visar intresse för en ST-tjänst i allmänmedicin ska kunna få det.

Med fler distriktsläkare, en förstärkt primärvård och fler som vänder sig till vårdcentralerna i stället för akuten, kan vi skapa mindre belastning på sjukhusen och därmed minska behoven av hyrpersonal. Det i sin tur minskar kostnaderna samtidigt som det förbättrar arbetsmiljön och kontinuiteten inom hälso- och sjukvården. Det här är ett av flera förslag som Centerpartiet presenterat i en rapport för att öka tillgängligheten, bättre hushålla med regionens resurser och skapa bättre arbetsplatser för medarbetarna.