Betesdjur ger biologisk mångfald i Östergötland

Hur ska vi vända denna negativa utveckling? Vi i LRF Östergötland hävdar att det bäst görs genom att skapa bättre förutsättningar för lantbrukare att kunna hålla djur, skriver Jeanette Blackert, regionordförande.

Det är nödvändigt att kommuner och regioner visar vägen och verkligen upphandlar svenskt och lokalt producerade livsmedel, för att vi ska få en rik natur med fina och artrika naturbetesmarker, skriver Jeanette Blackert, regionordförande, LRF Östergötland.

Det är nödvändigt att kommuner och regioner visar vägen och verkligen upphandlar svenskt och lokalt producerade livsmedel, för att vi ska få en rik natur med fina och artrika naturbetesmarker, skriver Jeanette Blackert, regionordförande, LRF Östergötland.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2024-05-18 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledaren "Rika bönder ger rik natur i Östergötland" (30/4):

I sin ledare lyfter Edward Hollertz att ”rika bönder ger rik natur i Östergötland”. Självklart är det så att lönsamma och hållbara företag har möjligheter att investera och utvecklas. 

Han lyfter också att många betesdjur som får och kor försvunnit och de en gång så artrika naturbetena försvinner och växer igen. Den för oss viktiga biologiska mångfalden minskar trots att ett av Sveriges miljömål är just att öka densamma. 

Men hur ska vi vända denna negativa utveckling? Vi i LRF Östergötland hävdar att det bäst görs genom att skapa bättre förutsättningar för lantbrukare att kunna hålla djur. Att vi har lönsamma företag som tillåts utvecklas och ges möjlighet när det är dags att kunna generationsskifta. 

LRF Östergötland vill att kommuner och myndigheter arbetar med regler och villkor så att de är främjande i stället för som i dag hämmande. Det är också nödvändigt att kommuner och regioner visar vägen och verkligen upphandlar svenskt och lokalt producerade livsmedel, för att vi ska få en rik natur med fina och artrika naturbetesmarker.

På många håll i Östergötland är även viltet ett hot mot våra betesdjur. Här behövs mer dialog för en ökad förståelse mellan jägare, markägare och brukare om hur vi skapar bra och hållbara förutsättningar för alla. 

För mycket klövvilt konkurrerar både om betet och andra odlade grödor. Vildsvinen bökar upp vallarna och äter upp våra grödor. Som lök på laxen har vi också förekomst av varg i vårt län, vilket gjort att betesdjuren minskat än mer. Rovdjursavvisande staket eller ej, statistiken talar sitt klara språk, antalet betande djur på landsbygden minskar i dramatisk takt.

Vill vi göra skillnad på riktigt måste det också till förändringar på riktigt! Vi välkomnar Östergötlands kommuner och myndigheter till dialog om hur vi tillsammans kan gör Livsmedelsstrategi 2.0 verklig.