Barn och ungdomar ska behandlas lika

Vi kristdemokrater anser att det är fel väg att gå och vi hade hellre sett att man sänkte avgiften för alla barn och unga i Linköpings kommun eller att man slopat avgiften till kulturskolan helt och hållet, skriver debattörerna.
Vi kristdemokrater anser att det är fel väg att gå och vi hade hellre sett att man sänkte avgiften för alla barn och unga i Linköpings kommun eller att man slopat avgiften till kulturskolan helt och hållet, skriver debattörerna.

Den höjda avgiften kommer att drabba många familjer hårt i en tid då svenska hushåll redan står inför en ekonomiskt pressad situation till följd av skenande priser, skriver debattörerna.

Debatt 27 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Barn och unga måste vara i fokus i kulturdebatten” (16/9):

Niklas Borg (M) och Agneta Lantz (M) skriver: ”En viktig del av kulturdebatten har varit ökad självfinansieringsgrad av vuxenkultur och visst är detta en viktig fråga. Däremot är valet självklart mellan att minska 90 procent skattesubvention för en biljett till symfoniorkestern mot att höja avgiften för kulturskolan så att färre barn kan delta i alla fall för mig enkelt. Det är barn och unga som måste vara i fokus när vi diskuterar kulturpolitik och frågor som hur vi kan bidra så att kulturen når fler barn och unga.”

Vi kristdemokrater är eniga med Moderaterna om att barn och unga bör vara i fokus när vi diskuterar kulturpolitik, det har alltid varit Kristdemokraternas ståndpunkt. Vi är också glada över att M skriver att de inte vill se höjda avgifter för kulturskolan, men mot bakgrund av den nya ”finansieringsmodell” av kulturskolan som S+M-styret nyligen infört och som startar vårterminen 2024 kan deras utspel förefalla något oseriöst. Den nya finansieringsmodellen innebär nämligen att en familj med en sammanlagd månadsinkomst på 26 250 kronor före skatt får en höjd avgift till 880 kronor medan familjer med inkomster under denna gräns får en sänkt avgift till 200 kronor. Den höjda avgiften kommer att drabba många familjer hårt i en tid då svenska hushåll redan står inför en ekonomiskt pressad situation till följd av skenande priser. Vidare är det magstarkt att försöka ge sken av att familjer med en sammanlagd månadsinkomst på 26 250 kronor före skatt anses utgöra höginkomsttagare, vilket var ett av S+M-styrets argument vid införandet av denna nya finansieringsmodell. Vi kristdemokrater anser att det är fel väg att gå och vi hade hellre sett att man sänkte avgiften för alla barn och unga i Linköpings kommun eller att man slopat avgiften till kulturskolan helt och hållet, så som ett tjugotal andra kommuner i Sverige redan har gjort. 

 

Vidare skriver Niklas Borg (M) och Agneta Lantz (M): ”För att säkerställa att kulturutövning för barn och unga förblir både tillgänglig och prisvärd måste vi överväga olika finansieringsmodeller. Ett sätt är att öka samarbetet mellan det offentliga och det privata.”

De intäkter som elevavgifterna för Kulturskolan i Linköping genererar uppgår i år till cirka 3,6 miljoner kronor. Resten av kulturskolans budget, drygt 27 miljoner kronor, skjuter kommunen till. Om Niklas Borg (M) och Agneta Lantz (M) menar allvar med sitt utspel om att överväga ett utöka samarbetet mellan det offentliga och det privata, för att på så vis säkerställa kulturutövningen, så tror vi kristdemokrater att finns goda möjligheter att hitta privata sponsorer som är beredda att skjuta till de 3,6 miljoner kronor som avgifterna till kulturskolan inbringar varje år. Enligt styrdokument KF 2006-12-11, § 234, finns det inget som skulle hindra kommunens verksamheter från att ingå avtal med näringslivet. Vi har många företag som sätter ett stort värde i att få vara med och bidra till samhället de verkar i. Sponsringen av Saab arena i Linköping är ett av många exempel på detta. I utbyte skulle vår kommun få en avgiftsfri kulturskola där barn och ungdomar behandlas lika och där föräldrar i en ekonomiskt pressad situation ges andrum.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa