Arbetsmarknad – medel att öka integrationen

Debatt 31 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Ingen quick-fix att få fler i egen försörjning" (27/8):

Linköpingslistan pekade på fakta (20/7) att vi har lika många i försörjningsstöd nu som när mandatperioden började, antalet med långvarigt stöd har dessutom ökat med 20 procent.

Fredrik Lundén (M) menar i ett genmäle att antalet gått ned sedan januari 2021. Det stämmer och det beror på att vi inte längre har pandemirestriktioner, inte på grund av kommunens arbetsmarknadspolitik. Vi hade 9,3 procent arbetslösa i landet januari 2021 och 6,4 procent i dagsläget. Jämförelsevis ligger arbetslösheten i Skäggetorp på 27 procent. Man måste basera förändringsarbete på verkligheten och inte på illusioner.

LL redovisade i vår artikel ett kraftfullt 10-punktsprogram som kommer att vända utvecklingen. Arbetsmarknad är jämte skol- och bostadspolitik de medel vi kommer använda för att öka integrationen av nyanlända. Med dessa verktyg kommer vi även att strukturellt ändra förutsättningarna för att bedriva kriminell verksamhet i Linköping.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa