Angiverilag strider mot principerna

Informationsplikten handlar om att medarbetare inom hälso- och sjukvård blir skyldiga att agera i strid med deras yrkesmässiga värdegrund, skriver debattören.
Informationsplikten handlar om att medarbetare inom hälso- och sjukvård blir skyldiga att agera i strid med deras yrkesmässiga värdegrund, skriver debattören.

En informationsplikt skulle lägga ett orimligt ansvar på hälso- och sjukvårdspersonal som har valt sina yrken för att vårda och rädda liv, skriver Madelaine Pavlidis, legitimerad sjuksköterska, Linköpingslistan.

Debatt 21 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "(SD): Kommunen ska inte gå emot regeringen om anmälningsplikt" (13/9):

Givetvis ska vi följa de nationella lagar som stiftas av riksdagen. Men ännu har vi ingen informationsplikt/anmälningsplikt/angiverilag. Det är nu, innan ett beslut om en ny lag fattas av riksdagen, som vi har möjlighet att framföra våra åsikter för eller emot informationsplikt.

Vi har demokrati i Sverige och med demokratin får man finna sig i att medborgarna kan ifrågasätta en utredning som kan leda till en framtida lag. Varför har man utredning? Jo, för att lägga fram för- och nackdelar. Dessa kan sedan ligga till grund för en eventuell lag eller ändra inriktningen av en kommande lag.

I sjuksköterskans profession ingår en etisk kod som enligt International Council of Nurses (ICN) innebär att omvårdnaden har en etisk dimension och att varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut.

En informationsplikt skulle lägga ett orimligt ansvar på hälso- och sjukvårdspersonal som har valt sina yrken för att vårda och rädda liv.

Ett införande av informationsplikt är inte förenligt med gällande lagstiftning. Den strider mot grundläggande demokratiska principer och skulle strida mot mänskliga rättigheter samt barnkonventionen.

Informationsplikten handlar om att medarbetare inom hälso- och sjukvård blir skyldiga att agera i strid med deras yrkesmässiga värdegrund. Det riskerar också att göra det svårare att rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal, vilket är mycket olyckligt.

Förhoppningsvis kommer hälso- och sjukvårdspersonal att bli undantagna från informationsplikt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa