Hur blir man en bra bilförare?

Vid ett av alla trevliga kalas jag deltog i under helgerna tog en herre upp frågan om kvinnor i trafiken.

19 januari 2007 00:00

Vid ett av alla trevliga kalas jag deltog i under helgerna tog en herre upp frågan om kvinnor i trafiken.

Han hade hört att Schweiz efter att först ha sänkt sin promillegräns för alkohol i trafiken till 0,5 tvingats höja den igen. Enligt honom ökade olyckstalen markant när kvinnorna tog över ratten eftersom nyktra kvinnor körde mycket sämre än berusade män. Därför blev man tvungen att höja promillegränsen igen för att få bort riskmomentet kvinnor ur trafiken.

Just då, under kvällen, var det ingen som kastade sig ut på Internet för att kontrollera sanningshalten i berättelsen. Men den efterföljande diskussionen blev ändå ganska intressant.

Det var nämligen inte någon i det övriga sällskapet som "hängde på" insinuationerna om att kvinnor överlag skulle vara sämre bilförare än män. Det blev långt mer konstruktiva diskussioner.

Vi började nämligen diskutera kring vad som gör en människa till en bra bilförare. Och om det nu är så att schweiziska kvinnor verkligen är sämre än schweiziska män på att köra bil, vad kan det bero på? Någon i sällskapet trodde sig veta att i Schweiz har kvinnorna en underordnad ställning och fortfarande är kvar i en liknande situation som vi hade i Sverige på 1960-talet, då bilar nästan uteslutande ägdes och kördes av män.

Hur blir man då en bra bilförare? Först och främst måste man ha möjlighet att skaffa sig rutin. Det säger sig självt att en person som kör bil dagligen kör bättre än en person som inte får köra bil annat än hem från festen.

Fast riktigt så enkelt att träning löser allt är det inte. Det är vanligt att den som tränat upp sin tekniska förmåga har en tendens att tuffa till sin körning och därmed öka riskerna.

Mitt förslag för ökad trafiksäkerhet är enkelt och gäller både män och kvinnor: Träna mycket gärna upp din förmåga att köra bil - men använd inte din ökade förmåga till att tro att du är bättre än andra och därför kan köra fortare. Fortsätt att köra med största möjliga hänsyn genom att följa trafikregler och hålla hastighetsbegränsningar. Då skapar du genom din ökade skicklighet ännu större marginaler i trafiken och bidrar därigenom till ökad säkerhet - att färre medmänniskor skadas och dödas. Kan det bli bättre?

Varför inte komplettera dina nyårslöften med detta? I värsta fall kanske du förlorar några sekunder eller till och med minuter. Vinsten är oändligt mycket större.

EvaMarie Törnström

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!