Broavgifterna fastställda

I går beslutade kommunfullmäktige i Motala att bidra med 100 miljoner kronor till projektet som ska förse Motala med en ny sträckning av riksväg 50 - med bro över Skepparpinan.

27 april 2009 23:00

Motala kommuns åtagande i projektet regleras i det genomförande- och finansieringsavtal som kf klubbade igenom i går.

Av de 100 miljonerna är 40 miljoner ett kontantbidrag till Vägverket som ersättning för gång- och cykelstråk över bron, under Vintergatan och Medevivägen.

- Hälften betalas vid byggstart sommaren 2010 och resterande vid färdigställandet sommaren 2013, förklarade tidigare stadsbyggnadschef Barbro Eklund när hon uppdaterade fullmäktigeledamöterna i ärendet.

Vägtullar finansierar

I de 100 miljonerna ingår också att bygga om Storgatan och Östermalmsgatan men dessa behöver inte vara klara förrän 2015 respektive 2017 (förutsatt att den nya genomfarten blir klar i tid) vilket gör att investeringarna inte behöver göras direkt. Vägtullar kommer att finansiera brobygget och det innebär att det kommer att kosta tio kronor för en personbil (men som mest 100 kronor i månaden) och 100 kronor för tung trafik att köra över bron - de första 25 åren. Sen ska bron vara betald och därmed gratis att färdas över.

Många skallkrav

I och med att fullmäktige godkänt detta avtal är man ett steg närmare byggstart.

- Förfrågningsunderlaget är i stort sett färdigt. Det är ju lite speciellt eftersom entreprenören inte bara ska bygga utan också driva och underhålla vägen i 20 år. Glädjande är att man tagit stor hänsyn till det gestaltningsprogram som togs fram för bron och intillhörande område inför förra planeringsomgången, därför finns det många skallkrav i förfrågningsunderlaget, sa Barbro Eklund.

Sista dagen att lämna anbud är beräknat till den 27 januari, förutsatt att arbets- och detaljplaner då vunnit laga kraft. Om så sker beräknar Vägverket skriva kontrakt med vald entreprenör i mars nästa år.

Ska byggas rondell

I och med att kommunen tar över ansvaret för Sveavägen och Vadstenavägen i Motala ska det byggas en cirkulationsplats där dessa vägar korsar varandra. Kostnaden för nya vägen beräknas till 1,8 miljarder kronor.

Politikern Anna-Lisa Hagenborg reserverade sig mot beslutet eftersom hon står på bromotståndarnas sida och förespråkar att genomfarten ska dras i en tunnel under Motalaviken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!