Den 13:e upplagan av seglingstävlingen Kors och Tvärs hade sin målgång i Tegelviken i Motala. Efter lite trevande start på den avslutande dagen blev vinden bra och vädret nära nog optimalt. Som mest har det varit 82 tävlande båtar.

– Men det var när tävlingen var ny, någon gång där 2007, 2008 eller 2009, säger Magnus Hjalmarsson med ett leende.

– Det är nog att få in 30-talet båtar i hamn, skrockar Anders Jarl.

Artikelbild

| Mot målgången i Tegelviken.

Med 34 anmälningar i år var det nära att bli tredje raka året med det antalet båtar. Sena avanmälningar gjorde dock att antalet startande blev 30, förklarar Anders Jarl, evenemangsansvarig vid Motala Segelsällskap.

De mest långväga båtarna som deltog kom från Vänersborg och Mariestad.

Kors och Tvärs anno 2019 bjöd också på en nyhet för året: En ungdomsbåt, där två av MSS yngre förmågor – Stella Lindgren och Max Lorenzo Johansson – seglade med en äldre ledare. Just återväxten är annars en nöt att knäcka för seglingen, även om MSS har en god ungdomsverksamhet:

– Det är svårt. De vi har börjar från noll, de kör ju ”lekvarianten”, säger Jarl till Sporten. De tar sig ut och testar, det är inte så mycket kappsegling än. Men det kommer nog.

Artikelbild

– De lär sig sjövett, skjuter Tommy Karlsson in.

Precis som i flera andra idrotter försvinner många ungdomar när de når tonåren, då andra intressen tar över – men i seglingen kommer många tillbaka efter några år.

– Det är det här. Att bo på en båt, det är som en husbil på vatten, säger Jarl och gestikulerar över den 47-fotare som för dagen är tävlingsledningens båt.

– Den biten har vuxit. Men kappseglingen har det svårt. Där blir det lätt en materialsport.

Syftet med tävlingen är inte tävlandet i sig utan det är att skapa ett tillfälle för intresserade att komma ut på sjön, samtidigt som den introducerar fritidsseglare till kappsegling. Med ett handikappsystem, kallat SRS, kan olika båttyper tävla mot varandra. Med andra intressen som pockar på uppmärksamheten är det fler båtar som blir liggande vid boj eller kaj under somrarna, vissa sjösätts inte ens. Anders Jarl, Magnus Hjalmarsson och Tommy Karlsson i tävlingsledningsbåten är alla veteraner på sjön. Ttillväxten har en bit kvar till tävlandet men det finns ljuspunkter.

– Segelsporten har sina utmaningar, säger Johan Sjöberg, vice ordförande i MSS. Men det gör att prisbilden på en bra båt blir gynnsam för den intresserade. Och här har vi många duktiga ungdomar som kommer.