Barn bör leka utomhus flera timmar varje dag

En undersökning visar att sju av tio föräldrar vill att deras barn ska tillbringa mer tid utomhus. ”Jag förstår de mammor och pappor som oroar sig”, säger professor och barnläkare Johnny Ludvigsson.

9 juni 2016 09:30

Undersökningen genomfördes av United minds på uppdrag av Flux och drygt 1 000 personer svarade. 69 procent av de tillfrågade föräldrarna uppger att de vill att deras barn ska vara ute i friska luften mer, och ännu fler, 72 procent, svarar att de dessutom vill tillbringa mer tid utomhus även för egen del.

De sammanställda svaren visar också att föräldrarna bedömer att de barn som leker utomhus ett par timmar varje dag är mindre stressade. Johnny Ludvigsson, barn­läkare och senior professor i pediatrik vid Lin­köpings universitet, har förståelse för föräldrar som oroar sig.

– Vi läkare ställer sällan just den här frågan till föräldrar, så jag har inga exakta svar, men intrycket är att barn i allt större utsträckning sitter fastvuxna vid skärmar av olika slag. Det speglar verkligheten och det hör man ofta, säger han.

Johnny Ludvigsson leder ABIS (Alla barn i Sydöstra Sverige) där man följt 17 000 barn födda mellan 1997 och 1999 och bland annat tittat på hur och hur ofta de leker utomhus.

– Jag kan inte peka ut exakta resultat men jag kan säga att det finns ett samband mellan hur mycket tid barn är utomhus och rör på sig och deras hälsa. Det gäller insulinkänslighet, fetma och bukomfång.

Han understryker att utomhusvistelse för barn är viktigt av flera anledningar och framhåller fyra punkter lite extra:

Fysisk aktivitet.

– Barn som inte är utomhus rör sig inte lika mycket. Fysisk aktivitet är kolossalt viktigt för hälsan. Stillasittande i ung ålder kan leda till fetma, diabetes, astma och sjukdomar som är relaterade till hjärta och kärl. Ohälsan kan komma redan när barnen är små men också visa sig först i vuxen ålder.

Aptitreglering.

– Barn som inte leker ute får inte samma normala aptit. Därmed kan bristande utomhusvistelse öka risken för övervikt.

Sömn.

– Fysiskt aktivitet påverkar sömnen. De barn som leker och rör på sig utomhus sover bättre.

Infektioner.

– Barn som är i friska luften exponeras inte lika mycket för sjukdomar. Barn som däremot sitter inne löper större risk för att bli smittade av olika infektioner.

Utöver detta vill Johnny Ludvigsson slå ett slag för solen.

– Vitamin D är oerhört viktig för hälsan och den får vi till 80 procent från solljuset. Maten är viktig, men den allra största delen kommer av solexponering, säger han och fortsätter:

– Jag skulle vilja säga att folk nästan överreagerar på risken för hudcancer. De vågar knappt låta barnen vistas i solen och om de ska bada så klär de på dem från topp till tå. De verkar inte medvetna om att solljus och vitamin D är viktiga för att motverka alla möjliga andra slags sjukdomar. Barn ska naturligtvis inte exponeras för stark sol för mycket, men i lagom dos är det inte farligt.

Vad visar undersökningen mer då? Jo, att tre av tio föräldrar upplever att de måsta tjata på sina barn för att få dem att tillbringa mer tid utomhus. Och att fyra av tio föräldrar önskar att barnen hade bättre rutiner för att komma ut i friska luften. Därtill, vilket förmodligen inte är särskilt förvånande, vill föräldrarna begränsa barnens tid framför skärmen.

TV, datorer, surfplattor och till viss del smartphones är alltså stora bovar i innesittar-dramat.

– Jag är rätt benägen att tro att tiden för utomhusvistelse har minskat, säger Johnny Ludvigsson. Barnen sitter framför datorerna och det är ju svårt att göra ute. Förr var barnen tvungna att gå ut, och så borde det vara även i dag. Det är enormt viktigt att förskolorna har inställningen att barn ska vara ute, oavsett väder. Och även skolorna ska se till att eleverna går ut på rasterna och inte väljer att stanna inne för att det regnar.

Så hur mycket bör barn och ungdomar vara ute varje dag?

Nja, några riktlinjer finns nog inte, i alla fall inte i Sverige, säger Johnny Ludvigsson.

– Men nog tycker jag att ett par-tre timmar om dagen är lämpligt. Egentligen är även det i minsta laget.

I syfte att få fler familjer att aktivera sig i friska luften har Flux, som alltså initierat undersökningen, inlett ett samarbete med Svenska seglarförbundet.

– För oss är det ett sätt att leva upp till visionen att segling ska vara tillgängligt för alla, säger Theres Wolgast från seglarförbundet. Många tror att man måste ha egen båt för att segla, men ofta har klubbarna runt om i landet båtar för utlåning.

Och det finns båttyper för alla. Från optimistjollen för de yngsta, till båtar som passar den som vill segla lugnt och nära land eller den som vill ha action och fart.

– Ett knep för att nå ut med sporten är att vi flyttar på oss. Vi kan ordna seglingar och event på åar och sjöar som ligger centralt och på så sätt nå människor som vi inte skulle komma i kontakt med annars.

Varför är segling en så bra aktivitet?

– För att det är vind och vatten som styr. Man är tvungen att samarbeta med naturen, inför den är vi alla lika. Det är häftigt!

Dietmar Letalick, ordförande i Lin­köpings jolleseglarklubb, håller med.

– Genom våra seglarskolor når vi nya medlemmar hela tiden. Under de fyra veckor vi håller på varje sommar har vi 70­?80 barn, varav ett 20-tal brukar vara helt nya, säger han.

– Många tror att segling är en stillsam sport och att man inte behöver röra på sig, men det är helt fel. Segling kräver god fysik och är därför en jättebra utomhusaktivitet.

Undersökningen

Via online-enkäter tillfrågades ett representativt urval av föräldrar i Sverige med hemmaboende barn i åldrarna 6 till 18 år.

Undersökningen genomfördes mellan 27 april och 1 maj 2016 och totalt svarade 1 008 föräldrar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!