Nekades att hämta barn

En pappa fick beskedet på en av Ödeshögs kommuns förskolor att han inte skulle få hämta sina barn fastän han hade delad vårdnad om dem.Nu anmäler han förskolan till Skolinspektionen.

18 augusti 2011 06:30

- Förskolan sa sig ha papper på att jag inte skulle få hämta mina två barn. De tittade på mig som jag var dum i huvudet som inte begrep det. Jag grät när jag gick därifrån. Så här behandlas pappor på dagis i Ödeshög och det måste komma ut, säger pappan.

Händelsen inträffade för en månad sedan när pappan lämnade barnen på morgonen.

Han hade delad vårdnad om barnen med sin tidigare sambo och det var hans vecka att ha barnen.

Fick hämta barnen

Pappan sa i sin förtvivlan till personalen att han skulle komma och hämta barnen på eftermiddagen om så Östergötlands alla poliser kallades in för att hindra honom att göra det.

När han kom fick han också hämta barnen. Enligt biträdande kommunchefen Richard Weibull var det ett misstag som begicks av förskolan.

Förvaltningen har vid flera tillfällen försökt framföra en ursäkt för det inträffade. Ursäkten har inte accepterats av pappan.

Enligt Weibull fanns det en skriven lapp på förskolan om att mamman till barnet skulle hämta.

Genom att det var semestertider vandrade lappen mellan personalen.

Domstol bestämmer

Grunden var ensidiga instruktioner från mamman och enligt Richard Weibull är det inte acceptabelt.

- Vi kan inte hindra en vårdnadshavare från att hämta sina barn. Ingen annan än domstol bestämmer vem som är vårdnadshavare.

Richard Weibull säger att efter incidenten med "lappen" så har rutinerna stramats upp. Nu finns skriftliga rutiner på alla förskolor om vad som ska gälla vid delad vårdnad.

Även om Richard Weibull förbehållslöst erkänner att förskolan handlade fel gentemot pappan, så tycker han att man måste ha i åtanke att förskolepersonalen kan hamna i svårhanterliga situationer när det är ovänskap och starka känslor inblandade mellan föräldrarna.

Det aktuella fallet betraktar han ändå som unikt, hämtningen har aldrig tidigare varit ett problem.

Anmäler kommunen

Pappan säger till Corren att förvaltningen brutit ett löfte till honom om vilka personer han på tisdagen skulle få träffa för att slutligen få tala ut om det som hänt. Han tänker inte ta mer skit och väljer därför att anmäla kommunen.

- Det råder olika uppfattningar om vad som kommit överens. Han fick träffa mig och förskolechefen. Vi är de högsta ansvariga för verksamheten, säger Richard Weibull.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!