Ja till bostäder vid Folkungavallen

Länsstyrelsen säger nu ja till att börja bygga bostäder vid området kring Folkungavallen och Tinnerbäcksbadet.

1 februari 2010 11:59

Efter Boverkets nya allmänna råd av bebyggelse i flygbullerutsatta områden har Länsstyrelsen i dag godkänt detaljplanen för nya bostäder vid området kring Folkungavallen i Linköping.

- Vi är mycket nöjda med att Boverket ger ut allmänna råd som tydliggör hur riktvärdena för flygbuller ska tillämpas, säger tf landshövding Magnus Holgersson i ett pressmeddelande.

Beslutet innebär att det nu är fritt fram att börja bygga vid exempelvis området kring Folkungavallen och Tinnerbäcksbadet. Linköpings kommun vill inleda den planerade omvandlingen av området med att bygga 120 lägenheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!