Landstingschefers bisysslor ökar jävrisken

Chefer och andra anställda inom landstinget har intressen i företag som säljer varor för drygt hundra miljoner kronor till landstinget. Risk för jäv, konstaterar utomstående revisorer.

17 december 2007 00:00

- Självklart att det inte är bra, konstaterar Marie Morell (m), ordförande i landstingsstyrelsen.

Tolv procent av landstingets cirka 11 000 heltidsanställda arbetar i ett företag vid sidan om sitt ordinarie arbete, enligt en granskning som revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers gjort på uppdrag av landstinget.

Genomgången visar att företag där anställda har intressen är leverantörer till landstinget. Det "förekommer i stor utsträckning" och "försäljningar sker till den enhet där den person som har anknytning till det säljande företaget har sin anställning".

Det handlar om stora pengar. Från 2006 till november 2007 cirka 120 miljoner kronor.

Vanligast är att personer i ledande befattning är engagerade i företag genom att sitta med i styrelser eller driva egen verksamhet.

Revisorerna slår fast att det finns risk för jäv i samband med upphandlingar av varor och tjänster.

Granskningen visar också att cheferna vet vilka regler som gäller för bisysslor men de lever inte upp till kraven på att informera och begära uppgifter om anställda bisysslor.

- Vi måste skärpa efterlevnaden av våra egna regler. Sådant här kommer att kontrolleras hårdare, säger Marie Morell.

På vilket sätt skadas förtroendet för landstinget när så många struntar i reglerna?

- Det är alltid en fara när man inte använder sig av de regler som förutsätts. Jag utgår från att alla centrumchefer tittar närmare på sina anställda, säger Marie Morell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!