Stor satsning på NFC – tar in 100 nya

Nationellt forensiskt centrum, NFC, som analyserar polisens bevismaterial nyrekryterar personal. "Satsningen börjar från och med hösten", säger Helena Trolläng, chef på NFC.

28 augusti 2019 18:00

Det var nog inte bara Britt-Louise Viklund, mångårig åklagare i Linköping, som hade tröttnat på de långa utredningstiderna och som ansåg att NFC behöver mer resurser för att snabbare kunna bli klar med sin del av arbetet. För från och med den här hösten kommer en stor satsning att ske på polismyndighetens forensiska verksamhet. Detta innebär att NFC, nationella avdelning inom polismyndigheten, ska tillföras nya resurser.

– Jag kan glädja åklagaren och alla andra att NFC det kommande året får en betydande resursökning. Med början under hösten kommer vi successivt att få ytterligare åtta nya driftställen i landet. Utöver det kommer ökade resurser också att tillföras NFC:s befintliga laboratorier i Linköping, Stockholm, Göteborg och Malmö, säger Helena Trolläng.

Som ytterligare ett led i satsningen på den forensiska verksamheten kommer även polisregionerna att få extra resurser för att kunna göra utökade brottsplatsundersökningar.

Delar du Britt-Louise Viklunds bild att NFC förlänger rättsprocesserna på grund av resursbrist?

– Jag delar Viklunds bild att NFC under lång tid haft alltför långa handläggningstider, vilket får negativa konsekvenser för utredningsarbetet. Nu får vi ytterligare resurser men det är också viktigt att ha nära dialog med övriga aktörer i utredningskedjan. NFC påverkas även av hur polisen i övrigt och åklagarmyndigheten jobbar. Förhoppningsvis ska handläggningstiderna, där det finns bevismaterial som ska granskas, förkortas. Men för att nå dit behöver vi gemensamt se över hur vi prioriterar i vårt arbete.

I dag har NFC cirka 500 anställda. Målet är att antalet anställda ska vara uppemot 600 i slutet av år 2020. Ökningen kommer att ske successivt och nyrekrytering har redan påbörjats.

Helena Trolläng är själv nöjd över den satsning som polismyndigheten nu gör.

– Det forensiska arbetet är oerhört viktigt för det brottsutredande uppdraget och mycket pekar mot att den bevisningen blir allt viktigare. Att NFC:s handläggningstider kortas är också en viktig rättssäkerhetsfråga som kan ha stor betydelse både för att fria och fälla.

De åtta städer där NFC öppnar nya driftställen är: Umeå, Uppsala, Örebro, Borås, Halmstad, Växjö, Kristianstad och Sundsvall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
ZenaidaHadzimahovic

Ämnen du kan följa