Nu satsar de stort på järnvägen

En historisk dag för museijärnvägen. "Idag lägger vi första slipersen bortanför Skänningevägen", säger ordförande Magnus Reimhagen.

26 augusti 2019 10:03

Föreningen Wadstena-Fogelsta Järnväg tar nya steg för att utveckla såväl föreningen som den smalspåriga järnvägen. Målet är att restaurera hela sträckan fram till Fågelsta, men först satsas ideella krafter på att komma fram till Folkets park.

Nyligen lastades en ny sliper på en vagn kopplad till slipersbytaren, en maskin som underlättar arbetet på så vis att den kan lyfta räls och med en gripklo kan uttjänt slipers dras ut och ny kan skjutas in på plats. Sittandes på vagnen eller ståendes vid slipersbytarens manövreringsspakar gav sig fyra av föreningens medlemmar ut för att som ett symboliskt första steg byta en slipers på andra sidan av Skänningevägens järnvägsöverfart. De fyra är Magnus Reimhagen är föreningens ordförande, Bo Andreasson, utbildningsansvarig och mångårig medlem, Bengt Wall är föreningens trafikchef och Hans Bengtsson är medlem som vill engagera sig mer i arbetet med att byta slipers.

För att renovera sträckan kommer ungefär var tredje slipers att bytas ut och ersättas av nya.

På bangården ligger en jättehög med 700 slipers som föreningen fått från Norrköping då ett industrispår togs bort. Det spåret höll normal spårbredd, vilket innebär att varje slipers är ungefär en halv meter för lång.

– Vi kommer såga dem i rätt längd och så ska de tjäras i änden, säger Magnus Reimhagen.

Ambitionen är att med ideella krafter i föreningen själva renovera sträckan ut till Folkets park.

– Vi gör det vi kan med egna resurser, säger han.

Samtidigt satsar föreningen framåt med en vilja att renovera hela sträckan fram till Fågelsta och att vara en samverkansaktör för att utveckla turism och näringsliv i området.

Hela sträckan innebär ett så omfattande arbete att en entreprenör måste anlitas och föreningen ska söka EU-pengar från Leader Folkkungaland.

– Vi vill öka förutsättningarna för turismen, säger han.

Magnus Reimhagen ger exempel som konferenser på och längs spåret och samarbeten med restauranger längs sträckan.

– Det är bara fantasin som kan sätta gränser.

Totalt beräknas hela renoveringen kosta åtta miljoner och föreningen ansöker om drygt fem miljoner från EU.

De vill att Vadstena kommun ställer sig bakom ansökan om EU-medel, men begär inget ekonomiskt stöd från kommunen.

Frågan kommer att tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 4 september.

Parallellt jobbar föreningen med att hitta ytterligare externa finansiärer till projektet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén

Ämnen du kan följa