Nu ska harren kunna leka igen

Laxarten harr ska återintroduceras i Motalas avsnitt av Motala ström. Efter utredning av Sportfiskarna pekas gamla strömbron ut som lämplig plats för ett lekområde.

12 juni 2019 11:00

Det sker genom att lägga ut lekgrus vid de södra bropelarna där vattenströmmarna är mera gynnsamma för åtgärden. Den ska utföras av Motala kommun som nu också avtalat tillgång till området med vattenägaren Tekniska verken.

Återintroduktionen av harr förutsätter oftast också utsättning av rom eller yngel. I det här fallet föredrar Sportfiskarna yngel. Som andra laxarter har harren ett "homing"-beteende, vilket innebär att den som vuxen återkommer till sin födelse- och uppväxt plats för att själv leka.

Motala ström var före kraftverksutbyggnaden ett av de viktigaste lekområdena för vätterharr. I nutid finns dock inte några säkra observationer. Samtidigt har harrbeståndet i Vättern minskat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa