Leanlinks beslut att lämna Skäggetorp

29 maj 2019 04:00

Svar på "Ett svek mot de äldre i Skäggetorp", 27/5.

Äldrenämnden har fattat beslut om att upphandla verksamheten på det sammanhållna servicehuset i Ryd. Med sammanhållet servicehus menas att man som utförare har basansvar för huset, fritid och lunchservering. Alla brukare som bor i huset, och som har behov av hemtjänst, har en och samma utförare.

Attendo driver sedan 1 maj 2019 verksamheten då de tilldelats uppdraget utifrån upphandlingen. Både Attendo och Leanlink har lokaler för personal med mera i servicehuset för att kunna möta brukarnas behov i området.

Äldrenämnden har inte ställt kvar på den kommunala utföraren att finnas i alla stadsdelar. Det är upp till varje utförare som godkänns i utföra hemtjänst i kommunen att söka auktorisation i de områden man önskar, så även den kommunala utföraren Leanlink. Leanlink har nu valt att avauktorisera sig i området Skäggetorp. Ett beslut som inte kommer från äldrenämnden utan är utförarens eget.

Liselotte Fager (KD)

äldrenämndens ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!