Ett svek mot de äldre i Skäggetorp

26 maj 2019 05:00

Den första juni slutar Ryds servicehus som bedriver hemtjänst i Skäggetorp att bedriva hemtjänst i Skäggetorp och hänvisar sina kunder till privata utförare, eftersom kommunen inte har egen hemtjänst i Skäggetorp. Vilket i sig är anmärkningsvärt. Det har meddelats från ledningen för Ryds servicehus.

Från äldrenämnden, Leanlink och äldrelotsen har inte sagts ett ord om detta och framför allt inte varför man gör en förändring som är ett svek mot äldre och handikappade. Det är människor som under årtionden har fått vänner bland den personal som dagligen besöker dem. Det tycks inte vara något av värde för kommunens politiker och chefstjänstemän. Ni borde skämmas.

Så sent som den första maj övertog Attendo verksamheten för de som bor i Ryds servicehus. Hemtjänsten i Ryd och Skäggetorp skulle fortfarande ombesörjas av kommunen. Nya rutiner lades upp och har fungerat tillfredsställande. Vid min nattning måste jag flyttas med lift och för det fordras hjälp av två personer. Då det nattetid bara är en person i tjänst vid Ryds servicehus får man hjälp av en person som kommer från Lambohov och det fungerar bra. Tyvärr är politiker inte vakna för sådant som fungerar bra och är omtyckt av hemtjänstens brukare. Behåll hemtjänsten i Skäggetorp.

Bertil Jacobsson

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!