Här är vanligaste fiskemetoden på Vättern

Fisket efter röding, öring och lax i Vättern har undersökts. Syftet var att ta reda på hur många som fiskar och vad som fångas.

13 maj 2019 12:19

Studien som gjordes 2017 leddes av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Genom att kombinera undersökningar från flygplan, platsbesök i hamnar och på sjön, tillsammans med enkäter kunde fritidsfiskets omfattning och totala fångster beräknas.

– När det gäller vissa bestånd fångar fritidsfisket idag mer än yrkesfisket, säger Göran Sundblad, forskare vid SLU.

Trolling- och utterfiske var vanligast och stod för högst fångster totalt sett. Vertikalfiske, där beten släpps ner under båten, var också populärt.

– Sammantaget ger detta viktiga underlag för bedömningen av hur fisken i Vättern mår och fritidsfiskets omfattning, säger Sundblad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Rörby