Våga tänka stort om Tinnis framtid

10 maj 2019 05:00

Linköpings styrande borgerlighet är tveksamma inför Tinnerbäcksbadets drygt 80-åriga sjö och dess framtida existens. Detta är något som är föga förvånande. Underhållet har nämligen på senare tid varit eftersatt och det räcker faktiskt med att gå in i omklädningsrummen för att det uppenbara slitaget ska synliggöras. Tinnerbäcksbadet har sålunda på grund av denna uteblivna uppfräschning förlorat en hel del attraktionskraft. Slitaget är dock bara ytliga tecken.

Under ytan döljer det sig ett långvarigt ointresse från Linköpings politiker vilket lett fram till att denna badsjös existens nu är hotad. Att vattenrör behöver bytas har nog Linköpingsborna förstått. Vad behöver mer göras? Vad skulle en upprustning av badsjön totalt sett kosta? Det är frågor som kommuninvånarna borde få svar på innan det beslutas om badsjöns framtid.

Nu vill Socialdemokraterna så snabbt som möjligt ha ett svar från borgarna om badsjöns framtid. Tinnerbäcksbadet har dock förfallit under en lång tid så det viktiga är väl knappast att skynda på beslutsfattandet. Det viktigaste borde vara att beslutet blir bra och att det är förankrat i Linköpings folksjäl.

Detta är dock inte tillräckligt. Det krävs också en djupare ideologi omkring Tinnerbäcksbadet som rekreationsplats. Denna söks nog bäst i det förflutna. Vintertid har badsjön tidigare varit plats för allmän skridskoåkning men även idrottsevenemang såsom isracing och bandy har förekommit. Det har även varit kulturaktiviteter på sjön. Nämnas kan att Alice Babs 1951 uppträdde på en flotte inför 3 000 personer.

Detta är inte bara nostalgiskt tillbakablickande utan det är också historiska händelser som lär vår tid något viktigt. Det är att våga tänka stort och att en sjö är mycket mer än bara vatten.

I framtidens Tinnerbäcksbad finns det sålunda plats för både idrott och kultur som kan berika både kropp och själ. Tinnerbäcksbadets framtid är således inte bara en fråga om pengar och utredningar tillsatta av Linköpingspolitiker. Tinnerbäcksbadets vatten borde istället ge näring till stora idéer i ett växande Linköping.

Dan Berg

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!