Stångådalsbanan blir allt bättre

13 december 2018 05:00

Vårt tack till Region Östergötland för er generösa satsning om 28 miljoner per år till trafiken på Stångådals- och Tjustbanorna, väl värda att trafikera: Stångådalsbanan har nu en bättre teknisk standard än någonsin tidigare genom förstärkt underhåll. Åtta mil, en tredjedel av hela sträckan till Kalmar har redan fått helsvetsade, skarvfria spår på betongslipers. Opphems Mosse är nu förstärkt så att hela banan nu klarar 22,5 ton axellast för timmertransporter.

Sedan flera år går det fler persontåg med högre hastighet och fler passagerare än det gjort sedan banan invigdes av Oscar II 1902.

Banan har hotats av nedläggning ungefär vart tionde år, men hittills har Järnvägsfrämjandet lyckats avstyra hoten och upprustningen fortsätter. Just nu byter man räls vid sjön Hjorten på Tjustbanan, norr om Västervik.

Eftersom fasta kostnader är fasta, så är bästa sättet att minska kostnaden per resa, att öka antalet resenärer genom att locka bilister att välja Kustpilen, som redan nu är snabbare än både bil och expressbuss. Bilister väljer inte gärna expressbuss. De vill ha något bättre och snabbare för att lämna bilen.

Tåget ska inte bara vara lite snabbare än bil eller expressbuss. Tåget har alla förutsättningar att bli mycket snabbare och ta betydligt större marknadsandelar.

Östgötatrafiken kan minska sin trafikkostnad till Kisa med 22,6 miljoner och till Åtvidaberg med 12 miljoner per år enligt en utredning. Totalt 34,6 miljoner genom en effektivare samordning av tåg och buss och få

ut en större samhällsnytta för en lägre kostnad. Det är ogenomtänkt och dyrbart att försöka konkurrera ut Kustpilen med parallella expressbussar.

De gör större nytta på andra linjer, där det inte finns tåg.

Järnvägsfrämjandet föreslog en Östgötapendel redan i mars 1983 med en detaljerad utredning på 64 sidor, men fick svaret att ”det duger med buss” mellan Norrköping, Linköping och Mjölby. Det säger man inte längre.

Sveriges punktligaste tågtrafik; Östgötapendeln med fyra miljoner resor per år är nu Östgötatrafikens ryggrad och Järnvägsfrämjandets stolthet.

Vi kan bara beklaga att vi nu förlorar pendelns fasta avgångstider.

Järnvägsfrämjandet delar regionens prioritering av fyrspår norrut från inköping för att få tillbaka Östgötapendelns stabila, uppskattade tidtabell.

Söderut har vi redan två spår till Malmö, ett till Kalmar och ett till Västervik som kan mata ännu fler resenärer till Ostlänken mot Stockholm. Det kan ge oss regional utveckling till hela Sydostlandet. Järnvägsfrämjandet ser järnvägens möjligheter, både norrut och söderut.

Bengt Walla

järnvägsfrämjare i Sturefors

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!