Utdelningen kommer alla till del

Den extra utdelningen innebär inte att hyresgästerna betalar mer, skriver Kristina Edlund (S).

7 december 2018 11:39

Svar på "S-förslag orättvist för hyresgäster", 4/12.

I förra veckan presenterade vi socialdemokrater vårt förslag till budget för Linköping 2019. En budget som innehåller betydande satsningar på en jämlik skola, att bryta äldres ensamhet och kompetenshöjande insatser för personal inom förskolan, skolan och omsorgen. Satsningar som lyser med sin frånvaro i alliansens budget.

Roland Larsson (C) uppmärksammar i Corren den 4/12 vår budget. Vår budget innehåller viktiga satsningar och vi har valt att delvis finansiera våra satsningar med en extra utdelning från kommunens moderbolag Stadshus AB. Larsson oroar sig för att en extra utdelning från Stadshus AB skulle påverka Stångåstadens hyresgäster eller de som har fjärrvärme från Tekniska verken.

Glädjande för Roland Larsson så oroar han sig i onödan. Stadshus AB kan nämligen göra denna extra utdelning utan att ta in mer pengar från Stångåstaden, vars utdelningar är lagreglerade. Stångåstadens hyresgäster kommer inte behöva betala mer – tvärtom kommer Stångåstadens hyresgäster få en mer jämlik skola och en välfärd som har personal som mår bra.

Linköping har framgångsrika kommunala bolag som vi Linköpingsbor äger tillsammans. Våra bolag har gjort stora vinster de senaste åren, sammanlagt på över fyra miljarder de senaste fem åren. En del av denna vinst har delats ut till Stadshus AB där pengarna idag ligger. Vi socialdemokrater vill att pengar som tillhör alla oss Linköpingsbor också kommer alla till del. Genom att satsa på vår gemensamma välfärd så kommer pengarna till alla Linköpingsbor – från våra barn till våra äldre.

Kristina Edlund

gruppledare Socialdemokraterna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!