Extraval är det enda rimliga

1 december 2018 05:00

Extraval är ovanliga i Sverige. Sedan 1887 har det endast hållits fyra extraval till riksdagen. Det senaste extravalet hölls för sextio år sedan 1958. Erfarenheterna och kunskaperna om vad ett extraval 2019 skulle få för inverkan och betydelse på politiken och partierna är därför mycket begränsade. Trots dessa uppenbara kunskapsluckor så vimlar det av tämligen tvärsäkra utfästelser från akademin och mediehusen om vad ett extraval skulle innebära.

För att ta ett färskt exempel ur högen så intervjuades statskunskapsprofessor Jan Teorell av Ekoredaktionen på onsdagen (28/11). Intervjun berörde bland annat effekterna av ett eventuellt extraval. "Är det något vi kan säga från tidigare erfarenhet och som vi kan vara ganska säkra på så är det att valdeltagandet skulle gå ner i ett extraval", sa Jan Teorell.

Det är ju inte utan att man undrar över vilka "erfarenheter" som Jan Teorell talar om? Förstår jag SCB:s statistik från extravalet till riksdagens andra kammare 1958 rätt så var valdeltagandet ungefär på samma nivåer i extravalet som vad det var i de ordinarie valen som hållits sedan 1921. Utifrån kända historiska data om valdeltagandet vid extraval till svenska riksdagar tycks det kort sagt vara mycket svårt att uttala sig vederhäftigt och underbyggt om valdeltagandet vid eventuella framtida extraval till svenska riksdagar.

Förutsägelser om hur olika partier skulle gå hem i opinionen i ett extra val bygger ännu mer på tro och tyckande. Ingen vet; så lyder det sammanfattade budskapet.

Vitsen med att hålla val är ju heller inte att folket ska bekräfta statsvetenskapliga gissningar och tyckanden. Val hålls för att folket ska säga hur de vill ha det med de valbara delarna av rikets styre.

Jag har stor respekt för riksdagens åtta partier. De partier som är inblandade i regeringsbildningsförsöken gör vad de kan. Men som det ser ut med mandat och låsningar så kan de inte så mycket mer än så här. Det enda rimliga är ett extra val. Hur lägger väljarna sina röster i vårt helt nya läge där det är uppenbart att vare sig det rödgröna eller alliansblocket finns kvar/är något att ha när regeringar ska bildas? Ingen vet.

Det är dags för en skarp fråga. Var inte rädd för folket. Utlys ett extraval. Det är betydligt bättre för framtida förtroende och tillit än att internt på kammaren skruva ihop några hittepåregeringar som folk bara skakar på huvudet åt.

Widar Andersson är chefredaktör på Folkbladet och socialdemokratisk krönikör i Corren. widar@folkbladet.se

Widars vinkel

Widar Andersson
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson