Boende orolig för fåglarna

Ägaren till Skrumpetorp är kritisk till det sydligaste kraftverkets placering.

16 november 2018 06:00

Tonie Wickman, vars familj äger gården Skrumpetorp vid Skrumpsjön är av olika orsaker missnöjd med det sydligaste vindkraftverkets placering. Framför allt menar hon att det kommer att störa sjöns lommar.

– Vi är miljöengagerade och skulle gärna se mer vindkraft, men inte på bekostnad av djurliv. Det samlas många lommar i Skrumpsjön vår och sommar. Lommen kretsar varv på varv när den ska ta flyghöjd och passerar då där verket står.

Efter att Tonie Wickman gjort en besvärsskrivelse inventerades sjöns lommar under våren och försommaren av naturmiljökonsulten Calluna. I sitt yttrande skriver man så här: ”Sammantaget bedöms risken för kollisioner för de lommar som häckar i Skrumpsjön som liten då de under häckningstid inte rör sig regelbundet mellan olika sjöar. Risken bedöms även vara liten för de lommar som rastar i Skrumpsjön då dessa fåglar inte regelbundet flyger fram och tillbaka till Skrumpsjön utan bara använder sjön som rastlokal."

– Jag hade varit mer positiv om det sydligaste verket anlagts något längre från stranden och om propellrarna stängs av under känsliga perioder då många fåglar passerar kraftverken, menar Tonie Wickman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Rörby